تصویر alidousti@irandoc.ac.ir

دکتر سیروس علیدوستی

دانش‌آموخته دکتری تخصصی مدیریت با گرایش سیستم از دانشگاه تهران

دانشیار پژوهشکده فناوری اطلاعات، گروه پژوهشی مدیریت فناوری اطلاعات

زندگی‌نامه

سیروس علیدوستی، دانش‌آموخته دکتری تخصصی دانشگاه تهران در رشته مدیریت با گرایش سیستم در سال ۱۳۸۴ است و کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی و کارشناسی مدیریت صنعتی خود را نیز در سال‌های ۱۳۷۱ و ۱۳۶۸ از همین دانشگاه دریافت داشته است. وی کار علمی خود را از سال ۱۳۷۴ با عضویت در هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران آغاز کرد و هم‌اکنون دانشیار مدیریت فناوری اطلاعات این پژوهشگاه است. بیشتر کار او در این پژوهشگاه پیرامون کاربرد دانش مدیریت در علوم و فناوری اطلاعات بوده است. زمینه‌های پژوهشی مورد علاقه وی را مدیریت اطلاعات، مدیریت فناوری اطلاعات، طراحی سیستم، و برنامه‌ریزی استراتژیک تشکیل می‌دهند.

تحصیلات

  • ۱۳۷۸ - ۱۳۸۴ دکتری تخصصی مدیریت با گرایش سیستم. دانشگاه تهران
    رساله: طراحی مدل عوامل کلیدی مؤثر بر کاربرد فناوری اطلاعات در سازمان‌های دولتی با راهنمایی دکتر علینقی مشایخی

  • ۱۳۷۱ - ۱۳۷۳ کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی . دانشگاه تهران
    پایان‌نامه: کاربرد مدیریت بحران در کاهش ضایعات ناشی از زلزله با راهنمایی شادروان دکتر عبدالله زندیه

  • ۱۳۶۸ - ۱۳۷۰ کارشناسی مدیریت صنعتی . دانشگاه تهران

زمینه‌های پژوهش

مدیریت اطلاعات
مدیریت فناوری اطلاعات
طراحی سیستم
برنامه‌ریزی استراتژیک

تماس

طرح پژوهشی

مقاله ادواری

کتاب

مقاله همایش علمی

راهنمایی

بررسی عوامل کلیدی موثر بر اعتماد مشتریان در بانکداری الکترونیکی
۱۳۹۳، پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی
سیروس علیدوستی

بررسی عوامل کلیدی مؤثر بر موفقیت کتابخانه‌های دیجیتال در ایران
۱۳۹۱، رساله دکتری تخصصی. پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران
سیروس علیدوستی

بررسی و ساخت مدل عوامل کلیدی موثر بر موفقیت پایگاه‌های شبکه اجتماعی حرفه‌ای ـ تخصصی در ایران (مورد مطالعه: «انجمن»)
۱۳۹۰، رساله دکتری تخصصی. پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران
سیروس علیدوستی

شناسایی و اولویت‌بندی استراتژی‌های تامین منابع مالی برای پروژه‌های صنعت پالایش نفت در جمهوری اسلامی ایران
۱۳۸۸، پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی
سیروس علیدوستی

بررسی پرتال‌های استانی ایران
۱۳۸۸، پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه تهران
سیروس علیدوستی