رویا پورنقی

تصویر pournaghi@irandoc.ac.ir

دکتر رویا پورنقی

دانش‌آموخته دکتری تخصصی علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

استادیار پژوهشکده علوم اطلاعات، گروه پژوهشی علم‌سنجی و تحلیل اطلاعات

pournaghi@irandoc.ac.ir
زمینه‌های پژوهش: 
ذخیره و بازیابی اطلاعات
سازماندهی اطلاعات
علم‌سنجی
مدیریت دانش

طراحی مدل مفهومی نظام ملی نشر علمی

دانشجو: 
استاد راهنما: 
پیشنهاده
پژوهشکده‌: 
پژوهشکده علوم اطلاعات

صفحه‌ها