رویا پورنقی

تصویر pournaghi@irandoc.ac.ir

دکتر رویا پورنقی

استادیار پژوهشکده علوم اطلاعات، گروه پژوهشی علم‌سنجی و تحلیل اطلاعات

pournaghi@irandoc.ac.ir
زمینه‌های پژوهش: 
ذخیره و بازیابی اطلاعات
سازماندهی اطلاعات
علم‌سنجی
مدیریت دانش
پارساها پس از دو دهه: در جست‌وجوی تاثیرات

پارسا پس از دو دهه: در جست‌وجوی تاثیر

مکان: 
پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، تالار سخن
ارائه مدل هم‌راستایی راهبردهای دانش و راهبردهای کسب‌وکار

ارائه مدل هم‌راستایی راهبردهای دانش و راهبردهای کسب‌وکار

مکان: 
پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، تالار سخن

صفحه‌ها