آمار طرح‌ غدیر: عضویت فراگیر کتابخانه‌ها سال تحصیلی ۸۶- ۱۳۸۵

آم‍ار طرح‌ غ‍دی‍ر: عضویت فراگیر کتابخانه‌ها سال تحصیلی 86- 1385
۱۳۸۷
شابک: 
۹۷۸۹۶۴۷۵۱۹۶۰۱
۲۹۵ صفحه
۳۰,۰۰۰ ریال
چکیده

عوامل گوناگون از جمله انفجار اطلاعات، افزایش کاربران و کمبود اعتبارات مالی شرایطی را پدید آورده اند که هیچ کتابخانه‌ای نتواند به تنهایی و با اتکا به منابعی که در اختیار دارد به نیازهای کاربران خود پاسخ گوید. از این رو کتابخانه‌ها از ده‌ها سال پیش به راهکارهایی روی آوردند که از منابع یکدیگر برای جبران کاستی‌ها یا افزایش قابلیت‌های خود در انجام ماموریت‌هایشان بهره برند. دسترسی به این منابع می تواند به صورت غیرمستقیم و از طریق مراجعه خود کاربران به کتابخانه‌ها باشد. «طرح غدیر عضویت فراگیر کتابخانه‌ها» راهکار جدیدی است که برای ایجاد دسترسی مستقیم کاربران به منابع کتابخانه‌های دانشگاهی و براساس تجربه حاصل از«طرح تعمیم خدمات کتابخانه های تخصصی به افراد غیر عضو» طراحی و از سال ۱۳۸۷ به عنوان یک طرح دائمی اجرا شده است.

استناد: 

بیرامی طارونی، حمیده، و سیروس علیدوستی. ۱۳۸۷. آمار طرح‌ غدیر: عضویت فراگیر کتابخانه‌ها سال تحصیلی ۸۶- ۱۳۸۵. تهران: پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران.

افزودن دیدگاه