سیستم مدیریت اطلاعات پایان‌نامه‌ها و رساله‌های الکترونیکی

سیستم مدیریت اطلاعات پایان‌نامه‌ها و رساله‌های الکترونیکی
درجه علمی نشریه: 
فصل: 
دوره: 
۱۱
شماره: 
۳
شماره صفحه (از - تا): 
۱۵۹-۱۸۰
چکیده

تاثیر فناوری اطلاعات بر کتابخانه‌ها، به پدیداری شکل جدیدی از آنها با نام «کتابخانه‌های دیجیتالی» منجر شده است که از ارکان اصلی آموزش الکترونیکی به شمار می‌روند. در حقیقت، نقش کتابخانه‌ها در سایه آموزش الکترونیکی و مبتنی بر وب، در حال تغییر است و ارائه منابع دیجیتالی، در این محیط از وظایف اصلی آنهاست. یکی از انواع این منابع، پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد/‌رساله‌های دکترا هستند. اهمیت این مدارک و محدودیت‌های شکل چاپی آنها در سال‌های اخیر، به پیدایش شکل الکترونیکی آنها با عنوان پایان‌نامه‌ها/‌رساله‌های الکترونیکی منجر شده است. با وجود این، توسعه فناوری اطلاعات در سطح تحصیلات تکمیلی، بدون وجود سیستمی مناسب برای مدیریت اطلاعات این مدارک ـ که امکان تولید، سازماندهی، ذخیره، بازیابی، و اشاعه اطلاعات آنها و اطلاعات مرتبط با آنها را به صورت الکترونیکی فراهم کند ـ با دشواری مواجه خواهد بود. از‌این‌رو، در این مقاله با تبیین نقش و تعریف این پایان‌نامه‌ها و رساله‌ها، گونه الکترونیکی آنها معرفی می‌شود؛ به وضعیت آنها در کشور، اشاره و در پایان، مدل مفهومی سیستم مدیریت اطلاعات آنها در ایران، ارائه می‌گردد.

استناد: 

علیدوستی، سیروس، و مریم صابری. ۱۳۸۷. سیستم مدیریت اطلاعات پایان‌نامه‌ها و رساله‌های الکترونیکی. فصلنامه کتابداری و اطلاع‌رسانی ۱۱ (۳): ۱۵۹-۱۸۰.

مقاله ادواری علمی
دوره انتشار: 
وضعیت انتشار: 

افزودن دیدگاه