بخش‌ پ‍وس‍ت‍ر در ک‍ن‍ف‍ران‍س‌ه‍ا: راه‍ن‍م‍ای‌ ب‍رگ‍زارک‍ن‍ن‍دگ‍ان‌، ش‍رک‍ت‌ک‍ن‍ن‍دگ‍ان‌، و ک‍ت‍اب‍داران‌

خش‌ پ‍وس‍ت‍ر در ک‍ن‍ف‍ران‍سه‍ا: راه‍ن‍م‍ای‌ ب‍رگ‍زارک‍ن‍ن‍دگ‍ان‌، ش‍رک‍ت‌ک‍ن‍ن‍دگ‍ان‌، و ک‍ت‍اب‍داران‌
۱۳۸۱
شابک: 
۹۶۴۷۵۱۹۱۳۳
۵۶ صفحه
۵,۰۰۰ ریال
چکیده

مدت‌هاست ارائه مقاله در کنفرانس‌ها، علاوه بر شیوه معمول سخنرانی، به‌ صورت پوستر نیز انجام می‌شود. پوستر در کنفرانس‌ها به عنوان ابزاری برای ایجاد ارتباط و بیان نمایشی ایده‌ها با استفاده از شکل‌ها، ارقام، نمودارها، عکس‌ها، خلاصه‌ها و دیگر عناصر دیداری روی سطحی صاف و عمودی به‌کار می‌رود. کتاب حاضر ترجمه‌ای است در ۷ فصل از مجموعه کتاب‌های «ایفلا» که به کمک آن می‌توان بخش پوستر در کنفرانس‌ها را با اثربخشی بیشتری برگزار و نتایج آن را سازماندهی کرد.

استناد: 

اشمیت‌مایر، دیتر. ۱۹۸۴. بخش‌ پ‍وس‍ت‍ر در ک‍ن‍ف‍ران‍س‌ه‍ا: راه‍ن‍م‍ای‌ ب‍رگ‍زارک‍ن‍ن‍دگ‍ان‌، ش‍رک‍ت‌ک‍ن‍ن‍دگ‍ان‌، و ک‍ت‍اب‍داران‌. ترجمه حمیده بیرامی طارونی و سیروس علیدوستی. ۱۳۸۱. ‏‫ت‍ه‍ران‌‬‏‫: م‍رک‍ز اطلاع‍ات‌ و م‍دارک‌ ع‍ل‍م‍ی‌ ای‍ران‌‬‏‫.

افزودن دیدگاه