بررسی عملکرد طرح تعمیم خدمات کتابخانه‌های تخصصی به افراد غیر عضو

بررسی عملکرد طرح تعمیم خدمات کتابخانه‌های تخصصی به افراد غیر عضو
عنوان نشریه: 
درجه علمی نشریه: 
دوره: 
۱۶
شماره: 
۱ و ۲
شماره صفحه (از - تا): 
۶۸-۸۸
چکیده

ایجاد امکان‌ دسترسی‌ مستقیم‌ به‌ خدمات‌ کتابخانه‌ها و بهره‌مندی‌ از خدمات‌ آنها به‌ عنوان‌ روش‌ پیشنهادی‌ برای‌ تکمیل‌ روش‌ «امانت‌ بین‌ کتابخانه‌ها»، حدود پنج‌ سال‌ پیش‌ از سوی‌ مرکز اطلاعات‌ و مدارک‌ علمی‌ ایران‌ پیشنهاد و در قالب‌ «طرح‌ تعمیم‌ خدمات‌ کتابخانه‌های‌ تخصصی‌ به‌ افراد غیر عضو» طی‌ سال‌های ‌۷۷ـ۱۳۷۴ به‌ صورت‌ آزمایشی‌ به‌ مرحله‌ اجرا درآمد. بر اساس‌ این‌ طرح‌، افراد زیر پوشش‌ می‌توانستند با ارائه‌ کارت‌ عضویت‌ در طرح‌، به‌ کتابخانه‌ها مراجعه‌ و از کلیه‌ خدمات‌ آنها در محل‌ استفاده‌ کنند و در صورت‌ نیاز با ارائه‌ کارتی‌ به‌ نام‌ کارت‌ امانت‌، کتاب‌ مورد نیاز خود را برای‌ مدتی‌ به‌ امانت‌ گیرند. این‌ طرح‌ با زیر پوشش‌ قرار دادن‌ ۱۹۰ کتابخانه‌ وابسته‌ به‌ ۶۴ دانشگاه‌ و موسسه‌ پژوهشی‌ زیر پوشش‌ وزارت‌ فرهنگ‌ و آموزش‌ عالی‌، که‌ در مجموع‌ دارای ‌۲۱۲/۳۹۱/۵ جلد کتاب‌ بودند، تمهیداتی‌ را برای‌ دسترسی‌ مستقیم‌ حدود ۷۷۲/۳۶ دانشجوی‌ تحصیلات‌ تکمیلی‌ و ۵۶۵/۱۵ عضو هیئت‌ علمی‌ رسمی‌ و رسمی‌ آزمایشی‌ زیر پوشش‌ به‌ این‌ منابع‌ را فراهم‌ آورد که‌ در مجموع‌، در طول‌ اجرای‌ آزمایشی‌، ۰۲۰/۱۹ جلد کتاب‌ در سطح‌ ۱۴۸ کتابخانه‌، ۵۴ دانشگاه‌ و موسسه‌ پژوهشی‌ موجود در ۳۱ شهر کشور توسط ‌۱۷۹/۷ دانشجوی‌ تحصیلات‌ تکمیلی‌ و ۵۲۰ عضو هیئت‌ علمی‌ مورد استفاده‌ قرار گرفتند. این‌ مقاله‌، به‌ بررسی‌ عملکرد این‌ طرح‌ در طول‌ اجرای‌ آن‌ با توجه‌ به‌ میزان‌ ارتباط‌ دانشگاه‌ها و موسسه‌های‌ پژوهشی‌ زیر پوشش‌ طرح‌ از نظر تبادل‌ کتاب‌ با یکدیگر با در نظر گرفتن‌ پراکندگی‌ آنها در سطح‌ شهرهای‌ کشور، گرایش‌ موضوعی‌ و زبان‌ کتاب‌های‌ مبادله‌ شده‌، تراکم‌ میزان‌ مبادلات‌ در ماه‌ها، فصل‌ها و سال‌های‌ مختلف‌ و میزان‌ خسارت‌های‌ وارد شده‌ در حین‌ اجرای‌ طرح‌ می‌پردازد. برای‌ سهولت‌ توصیف‌ و تحلیل‌ داده‌های‌ موجود در گزارش‌، از جدول‌ و نمودار نیز استفاده‌ شده‌ است‌.

استناد: 

نظری، مریم، و سیروس علیدوستی. ۱۳۷۹. بررسی عملکرد طرح تعمیم خدمات کتابخانه‌های تخصصی به افراد غیر‌عضو. فصلنامه اطلاع‌رسانی ۱۶ (۱ و ۲): ۶۸ـ۸۸.

مقاله ادواری علمی
دوره انتشار: 
وضعیت انتشار: 

افزودن دیدگاه