ش‍ی‍وه‌‌ن‍ام‍ه ای‍ران: راهنمای استناد به منابع اطلاعات فارسی و انگلیسی

ش‍ی‍وه‌‌ن‍ام‍ه ای‍ران: راهنمای استناد به منابع اطلاعات فارسی و انگلیسی
۱۳۸۵
شابک: 
۹۷۸۹۶۴۷۵۱۹۴۹۶
۱۵۶ صفحه
۱۷,۰۰۰ ریال
چکیده

پدید‌آورنده هر اثر علمی نوشتار خود را بر دو ستون استوار می‌دارد، یا بر پایه اندیشه‌ها و یافته‌های خود سخن می‌گوید یا از گفته‌ها و نوشته‌های دیگران بهره می‌برد. اخلاق علمی حکم می‌کند که استفاده از کلام و نوشتار دیگران با اشاره به منبع آن‌ها باشد تا خوانندگان بتوانند به سرعت و سهولت اصل منبع را بازشناسند و اگر احتیاج بود به آن مراجعه کنند.

استناد: 

علیدوستی، سیروس، فخرالسادات محمدی، حمید کشاورز،‌ و محمد ابویی‌ اردکان،. ۱۳۸۵. ش‍ی‍وه‌‌ن‍ام‍ه ای‍ران: راهنمای استناد به منابع اطلاعات فارسی و انگلیسی. تهران: پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران‏‫.

افزودن دیدگاه