مجید نبوی

تصویر m.nabavi@alumni.irandoc.ac.ir

دکتر مجید نبوی

دانش‌آموخته دکتری تخصصی علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی از پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران

m.nabavi@alumni.irandoc.ac.ir
زمینه‌های پژوهش: 
سازماندهی دانش
رفتار اطلاعاتی
مدیریت اطلاعات
انباره داده‌ها

انباره داده‌ها

مکان: 
پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، تالار سخن

صفحه‌ها