ع‍وام‍ل‌ م‍وف‍ق‍ی‍ت‌ ه‍م‍ک‍اری‌: ب‍ررس‍ی‌ م‍ت‍ون‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌

ع‍وام‍ل‌ م‍وف‍ق‍ی‍ت‌ ه‍م‍ک‍اری‌: ب‍ررس‍ی‌ م‍ت‍ون‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌
۱۳۸۱
شابک: 
‏‫‭۹۶۴۷۵۱۹۱۴۱
۶۸ صفحه
۵,۰۰۰ ریال
استناد: 

م‍ت‍یس‍ی‍چ‌، پ‍ل‌ دب‍ل‍ی‍و.، و ب‍ارب‍ارا آر. م‍ان‍س‍ی‌. ع‍وام‍ل‌ م‍وف‍ق‍ی‍ت‌ ه‍م‍ک‍اری‌: ب‍ررس‍ی‌ م‍ت‍ون‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌. ترجمه مریم نظری، و سیروس علیدوستی. ۱۳۸۱. تهران: م‍رک‍ز اطلاع‍ات‌ و م‍دارک‌ ع‍ل‍م‍ی‌ ای‍ران‌.

افزودن دیدگاه