هیئت علمی: اعضای بازنشسته

تصویر Babaie@irandoc.ac.ir

دکتر ﻣﺤﻤﻮد ﺑﺎﺑﺎئی

دانش‌آموخته دکتری تخصصی علوم ارتباطات اجتماعی از دانشگاه علامه طباطبائی

babaie@irandoc.ac.ir
زمینه‌های پژوهش: 
نیازسنجی اطلاعات
فضای سایبر
شبکه‌های اجتماعی
نشر الکترونیکی
تصویر khosravi@irandoc.ac.ir

ﻣﺮﻳﻢ ﺧﺴﺮوی

دانش‌آموخته کارشناسی ارشد روان‌شناسی تربیتی از دانشگاه الزهرا

khosravi@irandoc.ac.ir
زمینه‌های پژوهش: 
علم‌سنجی
تحلیل اطلاعات
سیستم‌های اطلاعات جغرافیایی
تصویر mahaki@irandoc.ac.ir

دکتر علی‌اصغر محکی

دانش‌آموخته دکتری تخصصی علوم ارتباطات اجتماعی از دانشگاه علامه طباطبائی

mahaki@irandoc.ac.ir