شیوه‌نامه ایران: راهنمای استناد به منابع اطلاعات فارسی و انگلیسی

شیوه‌نامه ایران: راهنمای استناد به منابع اطلاعات فارسی و انگلیسی
۱۳۹۱
شابک: 
۹۷۸۹۶۴۷۵۱۹۴۹۶ ‭‬‬‬
۱۵۶ صفحه
۵۰,۰۰۰ ریال
چکیده

پدید‌آورنده هر اثر علمی نوشتار خود را بر دو ستون استوار می‌دارد، یا بر پایه اندیشه‌ها و یافته‌های خود سخن می‌گوید یا از گفته‌ها و نوشته‌های دیگران بهره می‌برد. اخلاق علمی حکم می‌کند که استفاده از کلام و نوشتار دیگران با اشاره به منبع آن‌ها باشد تا خوانندگان بتوانند به سرعت و سهولت اصل منبع را بازشناسند و اگر احتیاج بود به آن مراجعه کنند. از همین رو وجود شیوه‎نامه‎ای جامع بر پایه روش‌های پذیرفته ‎شده درمجامع علمی معتبر و به عنوان راهنمای استنادی به منابع فارسی و انگلیسی و قابل‌ استفاده برای پدیدآورندگان فارسی‎زبان ضروری می‎نماید. کتاب «شیوه‎نامه ایران» به عنوان راهنمای استنادی به منابع فارسی و انگلیسی به صورت نویسنده- تاریخ تلاش دارد که به این نیاز پاسخ گوید. این شیوه‎نامه علاوه بر معرفی نظام نویسنده- تاریخ، روش استناد به انواع منابع را در شکل‌های چاپی و الکترونیکی تشریح و برای آنها مثال‌هایی ارائه می‎کند.

استناد: 

علیدوستی، سیروس، فخرالسادات محمدی، حمید کشاورز، و محمد ابویی اردکان. ۱۳۹۱. شیوه‌نامه ایران: راهنمای استناد به منابع اطلاعات فارسی و انگلیسی. تهران: پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران، چاپار.

افزودن دیدگاه