آمار طرح غدیر عضویت فراگیر کتابخانه‌ها سال تحصیلی ۸۲-۱۳۸۱

آمار طرح غدیر عضویت فراگیر کتابخانه‌ها سال تحصیلی 82-1381
۱۳۸۳
شابک: 
۹۶۴۷۵۱۹۲۴۹
۲۹۳ صفحه
۲۲,۰۰۰ ریال
چکیده

عوامل گوناگون از جمله انفجار اطلاعات، افزایش کابران، و کمبود اعتبارات مالی، شرایطی را پدید آورده‌اند که هیچ کتابخانه‌ای نتواند به تنهایی و با اتکا به منابعی که در اختیار دارد به نیازهای کاربران خود پاسخ گوید. از این رو کتابخانه‌ها از ده‌ها سال پیش به راهکارهایی روی آورده‌اند که از منابع یکدیگر برای جبران کاستی‌ها یا افزایش قابلیت‌های خود در انجام ماموریت‌هایشان بهره برند. دسترسی به این منابع می‌تواند به صورت غیرمستقیم و از طریق ارتباط کتابخانه‌ها با یکدیگر یا مستقیم و از طریق مراجعه خود کاربران به کتابخانه‌ها باشد. «طرح غدیر: عضویت فراگیر کتابخانه‌ها» راهکار جدیدی است که برای ایجاد دسترسی مستقیم کاربران به منابع کتابخانه‌های دانشگاهی و بر اساس تجربه حاصل از «طرح تعمیم خدمات کتابخانه‌های تخصصی به افراد غیرعضو» طراحی و از سال ۱۳۷۸ به عنوان یک طرح دائمی اجرا شده است. کتاب آمار طرح غدیر: عضویت فراگیر کتابخانه‌ها، نتایج اجرای این طرح را در سال تحصیلی ۸۲-۱۳۸۱ با ارائه آمارهای گوناگون توصیف می‌کند.

استناد: 

بیرامی طارونی، حمیده، و سیروس علیدوستی. ۱۳۸۳. آمار طرح غدیر عضویت فراگیر کتابخانه‌ها سال تحصیلی ۸۲-۱۳۸۱. تهران: مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران.

افزودن دیدگاه