لیلا نامداریان

تصویر namdarian@irandoc.ac.ir

دکتر لیلا نامداریان

استادیار پژوهشکده جامعه و اطلاعات، گروه پژوهشی سیاست اطلاعات

namdarian@irandoc.ac.ir
زمینه‌های پژوهش: 
آینده‎پژوهی
سیاست‌گذاری علم و فناوری
بازمهندسی فرایندهای کسب و کار
برنامه‌ریزی استراتژیک
نظام ملی نوآوری
علم‌سنجی
ارزیابی علم و تکنولوژی

آسیب‌شناسی قیمت‌گذاری کالاها و خدمات اطلاعاتی: رتبه‌بندی عوامل و موانع

نام استاد: 
پژوهشکده‌: 
پژوهشکده جامعه و اطلاعات
مقطع تحصیلی: 
کارشناسی ارشد
تاریخ: 
آذر ۱۳۹۸

تأثیر سواد اطلاعاتی بر تصمیم خرید مصرف‌کننده در پهنه خرید دیجیتال

نام استاد: 
پژوهشکده‌: 
پژوهشکده جامعه و اطلاعات
مقطع تحصیلی: 
کارشناسی ارشد
تاریخ: 
آبان ۱۳۹۸

صفحه‌ها