کاربرد فناوری اطلاعات در سازمان‌ها و مدل‌های آن

کاربرد فناوری اطلاعات در سازمان‌ها و مدل‌های آن
عنوان نشریه: 
درجه علمی نشریه: 
دوره: 
۱
شماره: 
۱ و ۲
شماره صفحه (از - تا): 
۱-۲۵
چکیده

فناوری اطلاعات با ورود به دنیای کسب‌ و کار به سرعت به فناوری غالب در این حوزه بدل شد و تاثیری شگرف بر جوامع و سازمان‌ها نهاد. اهمیت این فناوری به‌ گونه‌ای بوده که سرمایه‌گذاری‌های فراوانی در جهان و ایران به آن اختصاص داده شده است. با این وجود، شواهد نشان می‌دهند که کارایی و اثربخشی مورد انتظار از سرمایه‌گذاری در این حوزه به دست نیامده است. مطالعات و پژوهش‌های پیشین نشان می‌دهند که یکی از عوامل موثر بر موفقیت کاربرد فناوری اطلاعات، آگاهی از این فناوری و کاربردهای آن به ویژه در میان مدیران سازمان‌هاست. بنابراین در این مقاله پس از تعریف فناوری اطلاعات و ویژگی‌های منحصر به فرد آن، تاثیرات این فناوری بر سازمان‌ها بیان می‌شوند. سپس مدل‌های کاربرد آن در دو دسته ارائه می‌گردند. پاره‌ای از این مدل‌ها به مراحل کاربرد فناوری اطلاعات در سازمان‌ها اشاره می‌کنند. پاره‌ای دیگر تنها به گونه‌های کاربردهای این فناوری می‌پردازند بدون آنکه الزاما در پی تعیین مراحلی برای آن باشند. در اینجا مدل شش مرحله‌ای «نولان» و مدل شش مرحله‌‌ای «گالیرز» و «ساترمن» از پاره اول ارائه می‌شوند. دسته‌بندی‌های «زوبوف»، «هیکس»، «ونکاترامان»، و «واتکینز» از کاربردهای فناوری اطلاعات نیز به عنوان نمونه‌هایی از پاره دوم معرفی می‌گردند.

استناد: 

علیدوستی، سیروس. ۱۳۸۵. کاربرد فناوری اطلاعات در سازمان‌ها و مدل‌های آن. فصلنامه مدیریت اطلاعات ۱ (۱ و ۲): ۱-۲۵.

مقاله ادواری علمی
دوره انتشار: 
وضعیت انتشار: 

افزودن دیدگاه