کنترل کیفیت فرایند نمایه‌سازی

کنترل کیفیت فرایند نمایه‌سازی
عنوان نشریه: 
درجه علمی نشریه: 
فصل: 
دوره: 
۱۶
شماره: 
۴
شماره صفحه (از - تا): 
۹۳-۱۰۴
چکیده

کنترل کیفیت آماری مشتمل بر تکنیک‌هایی است که بر پایه‌ داده‌های جمع‌آوری و نمونه‌های گرفته شده کیفیت محصول را بیان می‌کند و با به‌ کار بستن ابزارهای آماری سعی در حفظ هرچه بیشتر کیفیت خروجی دارد. یکی از حوزه‌های اطلاع‌رسانی که کاربرد کنترل کیفیت آماری در آن ضروری می‌نماید، فرایند نمایه‌سازی است که در این مقاله چگونگی کنترل کیفیت آن بررسی و ارایه می‌شود. به این منظور ابتدا مفاهیم نمایه‌سازی و کنترل کیفیت بیان می‌گردند. سپس اجزای کاربرگه نمایه‌سازی گزارش‌های طرح‌های عمرانی به عنوان نمونه انتخابی و چگونگی نمایه‌سازی آنها از دیدگاه کنترل کیفیت بررسی و در نهایت فرایند کنترل کیفیت نمایه‌سازی آنها ارائه می‌شود.

استناد: 

علیدوستی، سیروس، حسن عصاره، و زهرا کاظم‌پور. ۱۳۸۴. کنترل کیفیت فرایند نمایه‌سازی. فصلنامه کتاب ۱۶ (۴): ۹۳-۱۰۴.

مقاله ادواری علمی
دوره انتشار: 
وضعیت انتشار: 

افزودن دیدگاه