الگوی بازنمایی روند پژوهش در زمینه عوامل موثر بر کاربرد فناوری اطلاعات

الگوی بازنمایی روند پژوهش در زمینه عوامل موثر بر کاربرد فناوری اطلاعات
عنوان نشریه: 
فصل: 
دوره: 
۱
شماره: 
۱
شماره صفحه (از - تا): 
۵۰-۵۸
چکیده

یک مدرک، اطلاعات را میان یک پدیدآور و یک یا چند خواننده جابه‌جا می‌کند. هر مدرک در کنار مدارک همانند و مرتبط، اطلاعات تازه‌ای را فراهم می‌سازد که امکان سطح بالاتری از تحلیل را فراهم می‌آورد که مخاطبان تازه‌ای نیز دارد و برای هدف‌های گوناگون به کار می‌رود. تولید اطلاعات تازه از اطلاعات موجود در مدارک، با عنوان کلی «تحلیل اطلاعات» شناخته می‌شود که در نتیجه آن دانشی پدید می‌آید که پیش‌تر نبوده است. بنابراین، تولید دانش نوین مهم‌ترین دستاورد تحلیل اطلاعات است. پایان‌نامه‌ها و رساله‌ها گونه‌ای از مدارک هستند که همواره با هدف‌های گوناگون تحلیل شده‌‌اند. در این مقاله، الگویی برای بازنمایی روند پژوهش در زمینه عوامل موثر بر پذیرش و کاربرد فناوری اطلاعات در ایران با تحلیل اطلاعات پایان‌نامه‌ها و رساله‌های مرتبط ارائه می‌شود. به این منظور، پس از تعریف مسئله، سه پرسش بنیادی برای تحلیل اطلاعات این مدارک ارائه و پس از تبیین روش، الگوی طراحی شده، ارائه می‌گردد.

استناد: 

علیدوستی، سیروس. ۱۳۹۲. الگوی بازنمایی روند پژوهش در زمینه عوامل موثر بر کاربرد فناوری اطلاعات. گفتمان علم و فناوری ۱ (۱): ۵۰-۵۸.

مقاله ادواری علمی
دوره انتشار: 
وضعیت انتشار: 

افزودن دیدگاه