ارزیابی طرح غدیر (عضویت فراگیر کتابخانه ها) از دیدگاه کتابخانه‌های همکار: کاربرد سروکوآل

ارزیابی طرح غدیر (عضویت فراگیر کتابخانه ها) از دیدگاه کتابخانه‌های همکار: کاربرد سروکوآل
درجه علمی نشریه: 
فصل: 
دوره: 
۲۷
شماره: 
۱
شماره صفحه (از - تا): 
۱۲۷-۱۴۹
چکیده

«طرح غدیر» با هدف ایجاد امکان دسترسی مستقیم افراد زیر پوشش به منابع کتابخانه‌های دانشگاهی طراحی شده و از سال ۱۳۷۸، پس از یک دوره آزمایشی با همکاری ۲۴۰ کتابخانه، از سوی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران به عنوان مرکز هماهنگ‌کننده در وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری به اجرا درآمده است. با گذشت چندین سال از شروع این طرح، لازم بود کیفیت این خدمت ارزیابی شود تا در صورت نیاز، تغییراتی در آن صورت پذیرد. به همین دلیل، در این مقاله نتیجه ارزیابی کیفیت خدمات مرکز هماهنگ‌کننده این طرح از دیدگاه کتابخانه‌های همکار آن با استفاده از «سروکوآل» و روش پیمایش ارائه شده است. جامعه این پژوهش را تمامی کتابخانه‌های زیر پوشش طرح تشکیل می‌داد که عضویت در آن را پذیرفته‌اند. این کتابخانه‌ها که به عنوان کتابخانه‌های عضو یا همکار نامیده می‌شوند، شامل ۲۴۰ کتابخانه وابسته به ۶۶ دانشگاه و موسسه پژوهشی بودند. تمامی اعضا جامعه آماری برای گردآوری داده‌ها درنظر گرفته شد و پرسشنامه‌ها در اختیار مدیران کتابخانه‌هایی که عضو طرح بودند، قرار گرفت و از آنان درخواست شد پرسشنامه‌ها را در اختیار نمایندگان طرح غدیر در کتابخانه (در صورت وجود) نیز قرار دهند. درنهایت، از میان پرسشنامه‌های برگردانده شده از طرف ۱۳۱ کتابخانه، ۱۷۸ پرسشنامه قابل تحلیل تشخیص داده شد. به این ترتیب، میزان رضایت و انتظار کتابخانه‌ها از خدمات و شکاف بین خدماتی که دریافت کرده‌اند و انتظارات و خواست‌های آن‌ها از مرکز هماهنگ‌کننده بررسی گردید. بر این اساس، میزان رضایت کتابخانه‌ها از این پژوهشگاه و خدمات آن در چارچوب این طرح در حد بالاتر از متوسط و به نسبت زیاد (میانگین ۵/۳) قرار داشت. در ابعاد سروکوآل نیز، همدلی (۱۵۰/۱-) و پاسخ‌گویی (۱۰/۱-)، بیشترین میزان شکاف و اطمینان خاطر (۵۳/-)، کمترین میزان شکاف را بین خدمات مورد انتظار و خدمات دریافت شده از مرکز هماهنگ‌کننده دارا بودند. 

استناد: 

علیدوستی، سیروس، اصغر اسدی، و محمود خسروجردی. ۱۳۹۰. ارزیابی طرح غدیر (عضویت فراگیر کتابخانه‌ها) از دیدگاه کتابخانه‌های همکار: کاربرد «سروکوآل». فصلنامه علوم و فناوری اطلاعات: ویژه‌نامه مدیریت کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع‌رسانی ۲۷ (۱): ۱۲۷-۱۴۹.

مقاله ادواری علمی
دوره انتشار: 
وضعیت انتشار: 

افزودن دیدگاه