مدل طراحی و استقرار نظام ملی اطلاع‌رسانی

مدل طراحی و استقرار نظام ملی اطلاع‌رسانی
عنوان نشریه: 
درجه علمی نشریه: 
دوره: 
۱۱
شماره: 
۳ و ۴
شماره صفحه (از - تا): 
۳-۱۳
چکیده

اخیرا، طرحی برای نظام ملی اطلاع‌رسانی کشور که توسط کتابخانه ملی جمهوری اسلامی تهیه شده در نشریه مجلس و پژوهش منتشر گردیده است. در این مقاله پس از ارائه عناوین قسمت‌های مختلف این طرح، نکات اصلی مربوط به آن بررسی و در نهایت الگویی برای چگونگی طراحی و استقرار نظام ملی اطلاع‌رسانی پیشنهاد شده است.

استناد: 

علیدوستی، سیروس. ۱۳۷۵. مدل طراحی و استقرار نظام ملی اطلاع‌رسانی. فصلنامه اطلاع‌رسانی ۱۱ (۳ و ۴): ۳-۱۳.

مقاله ادواری علمی
دوره انتشار: 
وضعیت انتشار: 

افزودن دیدگاه