بررسی روند پژوهش در زمینه‌ عوامل موثر بر پذیرش و کاربرد فناوری اطلاعات در ایران

بررسی روند پژوهش در زمینه‌ عوامل موثر بر پذیرش و کاربرد فناوری اطلاعات در ایران
تير ۱۳۹۷
نوع طرح پژوهشی: 
چکیده

از سال‌های پایانی دهه ۱۹۹۰ میلادی و بروز شکست‌ها و موفقیت‌های پروژه‌های فناوری اطلاعات این پرسش میان پژوهشگران مطرح می‌شود که «چرا و چه هنگام، ممکن است سرمایه‌گذاری در فناوری اطلاعات بازدهی داشته باشد؟» از همین زمان پژوهش‌های زیادی به بررسی عوامل موفقیت و عدم موفقیت کاربرد این فناوری در سازمان‌ها پرداخته‌اند. در ایران نیز شمار این پژوهش‌ها در سال‌های اخیر افزایش یافته است و در بافت‌های گوناگون، در سطوح گوناگون، با کاربرد نظریه‌ها و مدل‌های گوناگون و با روش‌های گوناگون انجام می‌شود.

با این وجود، شناخت سیستماتیک و کل‌نگرانه‌ای از این پژوهش‌ها وجود ندارد. این کاستی باعث می‌شود که از یک سو، یک جمع‌بندی درست از یافته‌های پژوهش‌ها تاکنون در اختیار نباشد و از سوی دیگر، بنیانی برای گسترش و توسعه پژوهش در این زمینه وجود نداشته باشد. از این رو در این پژوهش ابتدا با استفاده از روش قیاسی و طرح تدریجی (دسته‌بندی هنگام مطالعه)، و نظر متخصصان چارچوبی برای تحلیل و بازنمایی اطلاعات پایان‌نامه‌ها، رساله‌ها و مقاله‌های این حوزه ارائه می‌شود و پس از آن روند و وضع موجود پژوهش در زمینه عوامل موثر بر پذیرش و کاربرد فناوری اطلاعات در بافت ایران، بر پایه این چارچوب بررسی و تحلیل می‌شود.

دسته‌بندی موضوعی: 
استناد: 

علیدوستی، سیروس. ۱۳۹۷. بررسی روند پژوهش در زمینه‌ عوامل موثر بر پذیرش و کاربرد فناوری اطلاعات در ایران. تهران: پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران.

افزودن دیدگاه