فرهاد شیرانی

تصویر shirani@irandoc.ac.ir

دکتر فرهاد شیرانی

دانش‌آموخته دکتری تخصصی مدیریت با گرایش مدیریت دانش از دانشگاه تکنولوژی مالزی (یو.تی.ام.)

استادیار پژوهشکده فناوری اطلاعات، گروه پژوهشی کسب و کار الکترونیک

shirani@irandoc.ac.ir
زمینه‌های پژوهش: 
مدیریت دانش
مدیریت اطلاعات
آرشیوهای الکترونیکی
کارآفرینی اطلاعات
کسب و کارهای دانش‌بنیان
اجرای موفق طرح‌های ملی پارساها: در جستجوی عوامل

اجرای موفق طرح‌های ملی پارساها: در جست‌و‌جوی عوامل

مکان: 
پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، تالار گفت‌وگو

صفحه‌ها