رویدادها

۱۸
مرداد
جایگاه و نقش ایرانداک در بهبود و گسترش فعالیت کتابخانه‌های موسسه‌های زیر پوشش وزارت عتف
سخنران: دکتر رضا رجبعلی‌بگلو ، استادیار پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک) پنلیست:...
۰۴
مرداد
رتبه‌بندی حوزه‌های پژوهشی زبان‌شناسی رایانشی با روش تحلیل سلسله‌مراتبی (AHP)
سخنران: دکتر زهرا محمودزاده ، استادیار پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک) مدیر پنل:...
پایگاه اطلاعات علمی ایران

پایگاه اطلاعات علمی ایران

سامانه ملی ثبت پایان‎نامه، رساله و پیشنهاده

سامانه ملی ثبت پایان نامه، رساله و پیشنهاده

سامانه پیشینه پژوهش

سامانه پیشینه پژوهش

ساعت-سامانه عرضه و تقاضای پژوهش

سامانه عرضه و تقاضای پژوهش

همانندجویی در نوشتارهای علمی

همانندجویی در نوشتارهای علمی

پژوهش‌کار راهنمای پژوهش و پژوهشگران

راهنمای پژوهش و پژوهشگران

نما جایگاه علم، فناوری، و نوآوری ایران در جهان

جایگاه علم، فناوری، و نوآوری ایران در جهان

دروازه‌ اطلاعات علمی، پژوهشی، و فناورانه ایران

دروازه‌ اطلاعات علمی، پژوهشی، و فناورانه ایران

اصطلاح‌نامه‌های علمی و فنی

اصطلاح‌نامه‌های علمی و فنی

سامانه آموزش های آزاد

سامانه آموزش های آزاد

رصدخانه پژوهش و فناوری

رصدخانه پژوهش و فناوری

فهرست مستند نام‌ها

فهرست مستند نام‌ها

واژه‌نامه‌های ایرانداک

واژه‌نامه‌های ایرانداک

راهنمای استناد به منابع اطلاعات فارسی و انگلیسی

راهنمای استناد به منابع اطلاعات فارسی و انگلیسی

منابع اطلاعات شاخص‌های پایش و ارزیابی علم، فناوری‌،‌ و نوآوری

منابع اطلاعات شاخص‌های پایش و ارزیابی علم، فناوری‌،‌ و نوآوری

غدیر سامانه فراگیر کتابخانه‌ها

سامانه فراگیر کتابخانه‌ها

سامانه مدیریت نشست‌ها و مصوب‌های هیئت‌های امنا

سامانه مدیریت نشست‌ها و مصوب‌های هیئت‌های امنا

کانون درستی و اخلاق پژوهش

کانون درستی و اخلاق پژوهش

سامانه ارتباطات مجازی

سامانه ارتباطات مجازی

پژوهش‌نامه مدیریت و پردازش اطلاعات

پژوهش‌نامه مدیریت و پردازش اطلاعات

ایرانداک در شبکه‌های اجتماعی