راهکاری جدید برای توسعه اشتراک منابع

راهکاری جدید برای توسعه اشتراک منابع
عنوان نشریه: 
درجه علمی نشریه: 
دوره: 
۱۱
شماره: 
۲
شماره صفحه (از - تا): 
۳-۱۱
چکیده

امروزه به دلیل کمبود منابع مالی و حجم روزافزون مدارک و اطلاعاتی که در جهان منتشر می‌شود، نه تنها هیچ کتابخانه تخصصی و دانشگاهی را نمی‌توان یافت که در زمینه نیازهای مراجعان خود مدارک لازم را در اختیار داشته باشد بلکه چنین امکانی نیز برای هیچ یک از آنها متصور نیست. به این ترتیب همکاری بین کتابخانه‌ها برای استفاده بهینه از منابع مالی، مواد کتابخانه‌ای و.... موجود در کل کشور الزامی می‌نماید که این مهم با مکانیزم‌های اشتراک منابع امکان‌پذیر است. تنها راهکار جامع موجود در این زمینه «امانت بین ‌کتابخانه‌ها است» که حتی با فرض اجرای صحیح و فراگیر، بخشی از مساله را حل می‌کند. بخش دیگری از مساله با فراهم کردن تمهیدات لازم برای استفاده مستقیم و بدون واسطه از خدمات کتابخانه‌ها برای افرادی که به مواد کتابخانه‌ای موجود در آنها نیاز دارند حل می‌شود. این راهکار مکمل «امانت بین کتابخانه‌ها» است که با اجرای آن می‌توان بهره‌وری خدمات کتابخانه‌های تخصصی و دانشگاهی را افزایش داد.

استناد: 

علیدوستی، سیروس. ۱۳۷۴. راهکاری جدید برای توسعه اشتراک منابع. فصلنامه اطلاع‌رسانی ۱۱ (۲): ۳-۱۱.

مقاله ادواری علمی
دوره انتشار: 
وضعیت انتشار: 

افزودن دیدگاه