حریم خصوصی

پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک) بازدید شما را از پایگاه وب، ذخیره و اطلاعات آن را ثبت و به شیوه زیر رفتار می‌کند:

  • اطلاعاتی که کاربران با درخواست ایرانداک در پایگاه‎ وب وارد می‌کنند، در اختیار دیگران گذاشته نمی‌شود، مگر با اجازه ایشان یا به حکم قانون؛
  • رایانامه (ایمیل) کاربران، تنها برای فرستادن اطلاعات و تماس با ایشان به‌کار می‌رود و در اختیار دیگران گذاشته نمی‌شود، مگر با اجازه ایشان یا به حکم قانون؛
  • با درخواست کاربر، کنار گذاشتن رایانامه ایشان از فهرست‌های پژوهشگاه شدنی است؛
  • نشانی سرور کاربر (آی.پی.)، نوع دامنه کاربر، زمان بازدید، صفحه‌های بازدید شده، و دیگر فعالیت‌های کاربر در پایگاه وب (لاگ) ذخیره و اطلاعات آن برای گزارش و تحلیل به کار می‌رود؛
  • مسئولیت افشای اطلاعاتی که در بخش‌های همگانی پایگاه وب وارد می‌شود (مانند دیدگاه‌ها و...) بر عهده کاربران است؛
  • پژوهشگاه می‌تواند این شرایط را تغییر دهد، ولی باید تغییرات آن را به آگاهی همگان برساند.