دانش ایران: مشارکت ایرانیان در دانش جهان سال ۲۰۱۴

دانش ایران: مشارکت ایرانیان در دانش جهان سال 2014
۱۳۹۶
شابک: 
۹۷۸۹۶۴۷۵۱۹۸۹۲
۸۹۴ صفحه
چکیده

نخستین کتاب دانش ایران، در سال ۱۳۸۱ منتشر شد که انتشارات علمی ایران را در سال ۱۹۹۹ میلادی (۹۶۸ رکورد علمی) در بر داشت. پس از آن دانش ایران برای سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۴ میلادی نیز منتشر شد، ولی از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۴، انتشار این مجموعه دنبال نگردید. در سال ۱۳۹۴، دانش ایران در سال ۲۰۱۳ میلادی منتشر شد و آنچه اینک در پیش روست، نسخه الکترونیکی دانش ایران در سال ۲۰۱۴ میلادی است که اطلاعات کامل ۴۸۸/۳۱ رکورد علمی ایران را از دیدگاه‌های گوناگون ارائه می‌کند.

استناد: 

انصافی، ریحانه، محمود بابائی، و سیروس علیدوستی. ۱۳۹۶. دانش‌ ایران: مشارکت ایرانیان در دانش جهان سال ۲۰۱۴. ت‍ه‍ران‌: پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، شورای‌عالی علوم، تحقیقات و فناوری، دبیرخانه.

افزودن دیدگاه