الگوی توصیف و تحلیل اطلاعات پایان‌نامه‌ها و رساله‌ها

الگوی توصیف و تحلیل اطلاعات پایان‌نامه‌ها و رساله‌ها
درجه علمی نشریه: 
دوره: 
۲۴
شماره: 
۴
شماره صفحه (از - تا): 
۵-۲۸
چکیده

پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد و رساله‌های دکترای تخصصی که در فرایند پژوهش در این مقاطع پدید می‌آیند، از جمله مدارک مهم علمی هر کشور هستند. توصیف و تحلیل داده‌های مجموعه این مدارک در کنار هم، به خودی خود و همچنین در مقایسه با داده‌های منابع دیگر، می‌توانند اطلاعات جدیدی را فراهم آورند که بسیار باارزش هستند. با این‌حال، الگویی یکپارچه و جامع برای چنین توصیف و تحلیلی وجود ندارد. بر این اساس در این مقاله، نتایج پژوهشی ارایه می‌شوند که برای تدوین الگوی تحلیل اطلاعات پایان‌نامه‌ها و رساله‌ها انجام‌شده‌ و در نتیجه آن، اقلام قابل توصیف و تحلیل از اطلاعات پایان‌نامه‌ها و رساله‌ها و اطلاعات مرتبط با آن‌ها به‌ دست آمده است.

استناد: 

علیدوستی، سیروس، پرویز شهریاری، محمود خسروجردی، فرهاد شیرانی، و حمیده بیرامی. ۱۳۸۸. الگوی توصیف و تحلیل اطلاعات پایان‌نامه‌ها و رساله‌ها. فصلنامه علوم و فناوری اطلاعات ۲۴ (۴): ۵-۲۸.

مقاله ادواری علمی
دوره انتشار: 
وضعیت انتشار: 

افزودن دیدگاه