ارتباط با ما

CAPTCHA ی تصویری

اطلاعات تماس

 
  • تلفن‌ ۴-۶۶۴۹۴۹۸۰ و ۹-۶۶۹۵۱۴۳۰ (۰۲۱)
  • شنبه تا چهار شنبه ۸ تا ۱۶
  • سامانه پیامک ۵۰۰۰۱۰۰۰۶۶۹۵۱۴
  • دورنگار ۶۶۴۶۲۲۵۴ (۰۲۱)
  • info@irandoc.ac.ir
  • تهران . خیابان انقلاب اسلامی . چهارراه فلسطین . شماره ۱۰۹۰

  • صندوق پستی ۱۳۱۸۵-۱۳۷۱
  • کد پستی ۱۳۱۵۷۷۳۳۱۴
درخواست بازدید از ایرانداکدرخواست زنگ ایرانداکاجاره تالارهای ایرانداکپرسش‌های همیشگی