محمود بابائی

تصویر Babaie@irandoc.ac.ir

دکتر ﻣﺤﻤﻮد ﺑﺎﺑﺎئی

دانش‌آموخته دکتری تخصصی علوم ارتباطات اجتماعی از دانشگاه علامه طباطبائی

babaie@irandoc.ac.ir
زمینه‌های پژوهش: 
نیازسنجی اطلاعات
فضای سایبر
شبکه‌های اجتماعی
نشر الکترونیکی
فضای سایبر و کنش‌های ارتباط‍ی

فضای سایبر و کنش‌های ارتباط‍ی

مکان: 
پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران
اعتماد در فضای سایبر

اعتماد در فضای سایبر

مکان: 
پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، تالار گفت‌وگو

صفحه‌ها