طراح‍ی‌ پ‍ای‍گ‍اه‌ وب‌ دس‍ت‍گ‍اه‌ه‍ای‌ دول‍ت‍ی‌ اطلاع‍ات‌ و ارت‍ب‍اطات‌

طراح‍ی‌ پ‍ای‍گ‍اه‌ وب‌ دس‍ت‍گ‍اه‌ه‍ای‌ دول‍ت‍ی‌ اطلاع‍ات‌ و ارت‍ب‍اطات‌
فروردين ۱۳۸۷
نوع طرح پژوهشی: 
چکیده

به طور کلی دولت الکترونیکی به استقاده از فناوری،‌ به‌ ویژه کاربرد وب مبنای اینترنت اشاره دارد که دسترسی شهروندان، شریکان کسب‌و‌کار، وکارکنان را به خدمات و اطلاعات دولتی و ارائه این خدمات و اطلاعات را به آنان بهبود می‌دهد. طراحی وب‌سایت فرایند مفهوم‌سازی و برنامه‌ریزی تجربه‌ها برای کاربران در تعامل اطلاعات و فعالیت‌ها در وب‌سایت است.

دسته‌بندی موضوعی: 
استناد: 

علیدوستی، سیروس، محمدعلی باقری، و پرویز شهریاری. ۱۳۸۷. طراحی پایگاه وب دستگاه‌های دولتی اطلاعات و ارتباطات. تهران: پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران.

افزودن دیدگاه