دانش‌ایران: مشارکت ایرانیان در دانش جهان سال ۲۰۱۳

دانش‌ایران: مشارکت ایرانیان در دانش جهان سال 2013
۱۳۹۴
شابک: 
۹۷۸۹۶۴۷۵۱۹۹۲۲
۳۴۴ صفحه
۳۵۰,۰۰۰ریال
چکیده: 

در این کتاب تولید علمی ایران در سطح بین‌المللی به تفکیک گروه‌ها و رشته‌های تحصیلی به همراه نشریات، مراجع و ارجاعات آنها به تفصیل ارائه شده است.

استناد: 

انصافی، ریحانه، حسین غریبی، و سیروس علیدوستی. ۱۳۹۴. دانش‌ایران: مشارکت ایرانیان در دانش جهان سال ۲۰۱۳. ت‍ه‍ران‌: پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری، دبیرخانه.

افزودن دیدگاه