پژوهشکده‌ها

علم‌سنجی و تحلیل اطلاعات

پژوهشکده علم‎سنجی و تحلیل اطلاعات در زمینه داده‌های کلان علمی و فناورانه برای دریافت رویکردهای کنشگران علم و فناوری کشور در تراز فردی، سازمانی، ملی، و جهانی کار می‌کند. رفتار اطلاعاتی کاربران؛ دیداری‌سازی اطلاعات؛ آینده‌پژوهی؛ پایش و سنجش علم، فناوری، و نوآوری و نهادهای آنها؛ پایش و سنجش نفوذ فناوری اطلاعات؛ تحلیل داده‌های کلان؛ تحلیل شبکه‌ها؛ سیاست‌گذاری علم، فناوری، و نوآوری؛ پایش و سنجش مکانی اطلاعات علم، فناوری، و نوآوری؛ و بازنمایی جایگاه علم، فناوری، و نوآوری ایران در جهان از زمینه‌های پژوهشی پژوهشکده در چارچوب اساسنامه و برنامه استراتژیک ایرانداک و سندهای بالادست علم و فناوری هستند.

مدیریت فناوری اطلاعات

کار پژوهشکده مدیریت فناوری اطلاعات در زمینة دریافت فناوری اطلاعات همچون منبعی کلیدی است که توانمندی‌های استراتژیک و عملیاتی را در طراحی، ساخت، و عرضه محصولات برای بیشینه‌سازی رضایت کاربران، بهره‌وری، و سودآوری پیش می‌برد. سامانه‌های مدیریت اطلاعات و اطلاعات مدیریت علم و فناوری، تعامل انسان و اطلاعات، امنیت اطلاعات، پذیرش فناوری اطلاعات، اخلاق فناوری اطلاعات، حقوق فناوری اطلاعات، عمومی‌سازی کاربرد فناوری اطلاعات، و کاربست فناوری اطلاعات در زنجیره ارزش از زمینه‌های پژوهشی پژوهشکده در چارچوب اساسنامه و برنامه استراتژیک ایرانداک و سندهای بالادست علم و فناوری هستند.

مدیریت دانش

پژوهشکده مدیریت دانش در زمینه نیازسنجی، تولید،‌ انتقال، فراهم‌آوری، سازمان‌دهی، مجموعه‌سازی، ذخیره، بازیابی، حفظ،‌ ارزش‌افزایی، اشاعه، بازنمایی، و کاربرد دانش، به‌ویژه دانش آشکار در گستره علم و فناوری می‌پردازد. زمینه‌هایی مانند اصطلاح‌شناسی، هستان‌شناسی، پردازش زبان طبیعی، سازمان‌دهی دانش، مستندسازی دانش، کشف دانش، دسترسی به دانش، اخلاق دانش، و حقوق دانش  از زمینه‌های پژوهشی این پژوهشکده در چارچوب اساسنامه و برنامه استراتژیک ایرانداک و سندهای بالادست علم و فناوری هستند.

پشتیبانی فنی