درباره پایگاه‌وب

پایگاه وب‌ پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک) نمود این پژوهشگاه در اینترنت است که مأموریت‌های کلیدی آن را در زمینه‌های پژوهش، مدیریت اطلاعات علم و فناوری، اخلاق پژوهش، آموزش و توانمندسازی، همکاری‌های علمی و پژوهشی، و پشتیبانی از سیاست‌گذاری علم و فناوری بازمی‌نماید. این پایگاه درگاهی است که پیوند دوسویه ایرانداک را با کاربران آن فراهم می‌سازد و افزون بر نمایش نزدیک به نیم‌سده دستاوردهای سازمانی، توانمندی‌ها و خدمات کنونی آن را برای دستگاه علم، فناوری، و نوآوری کشور فراروی پژوهشگران، دانشگران، دانشجویان، و سیاست‌گذاران می‌گذارد و از دیدگاه‌ها و مشارکت ایشان نیز بهره می‌برد.

نخستین پایگاه‌ وب ایرانداک در سال ۱۳۷۸ ساخته شد که از نخستین پایگاه‌های وب در میان نهادهای علمی کشور به‌شمار می‌رفت. پس از آن شش نسخه دیگر پایگاه در سال‌های ۱۳۷۹، ۱۳۸۱، ۱۳۸۲، ۱۳۸۴، ۱۳۸۵، و ۱۳۸۸ درست شدند و افتخارهای گوناگونی نیز به‌دست آوردند، مانند:

  • رتبه دوم کشور و ۲۶۱ام جهان در رتبه‌بندی وب‌سنجی (وبومتریک) در میان پایگاه‌های وب مؤسسه‌های پژوهشی جهان (ژانویه سال ۲۰۱۶)؛
  • رتبه نخست در بخش ویژه رعایت استانداردهای وب و  رتبه دوم در بخش خدمات اطلاع‌رسانی در سومین جشنواره ارزیابی وب‌گاه‌های حاکمیتی (۱۳۹۱).

نسخه کنونی پایگاه وب ایرانداک را که در  ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۶ همزمان با روز جهانی ارتباطات و جامعه اطلاعاتی رونمایی شد، کارگروهی از کارشناسان ایرانداک طراحی کرده و با کمک شرکت وب کاران ایمن ساخته‌اند.