فاطمه شیخ‌شعاعی

کتابخانه دیجیتالی: سیستم، سازمان، یا نهاد؟

کتابخانه دیجیتالی: سیستم، سازمان، یا نهاد؟

مکان: 
پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، تالار سخن