پرویز شهریاری

تصویر shahriari@irandoc.ac.ir

دکتر پرویز شهریاری

دانش‌آموخته دکتری تخصصی علوم ارتباطات اجتماعی با گرایش ارتباطات اجتماعی از دانشگاه علامه طباطبائی

استادیار پژوهشکده جامعه و اطلاعات، گروه پژوهشی مطالعات اجتماعی اطلاعات

shahriari@irandoc.ac.ir
زمینه‌های پژوهش: 
علم‌سنجی
جامعه‌شناسی ارتباطات
ترویج علم

صفحه‌ها