تاثیر فناوری اطلاعات بر فهرستگان‌ها

تاثیر فناوری اطلاعات بر فهرستگان‌ها
درجه علمی نشریه: 
فصل: 
دوره: 
۹
شماره: 
۴
شماره صفحه (از - تا): 
۴۵-۷۲
چکیده

 کتابخانه‌ها به دلایل گوناگونی نمی‌توانند با اتکا به منابع خود به نیاز کاربرانشان پاسخ گویند به همین دلیل از سال‌ها پیش به اشتراک منابع و همکاری با یکدیگر روی آورده‌اند تا بتوانند از منابع یکدیگر برای پاسخ به نیاز مراجعان خود استفاده کنند. بدین ترتیب، نیاز به فهرستگان‌ها نیز به عنوان ابزاری برای آگاهی‌ از محل منابع شکل گرفت، زیرا کاربران برای دسترسی موثر به اطلاعات در ابتدا باید از محل نگهداری منابع آن آگاهی یابند. با این وجود، با کاربردهای وسیع فناوری اطلاعات در کتابخانه‌ها، نیاز به ابزارهایی مانند فهرستگان‌ها مورد تردید قرار گرفت. به همین دلیل در نوشتار، ضرورت وجود فهرستگان‌ها در دنیای کنونی بررسی می‌شود. به این منظور ابتدا به‌اجمال به تاثیر فناوری اطلاعات بر کتابخانه‌ها اشاره لزوم تداوم اشتراک منابع به بررسی می‌شود. در ادامه، تاریخچه فهرستگان‌ها بیان و انواع فهرستگان‌ها بحث می‌شوند. در پایان نیز تاثیر فناوری اطلاعات بر فهرستگان‌ها و تحولات آنها تبیین و نمونه‌هایی از فهرستگان‌ها در عصر اطلاعات معرفی می‌شوند. روند توسعه فهرستگان‌ها نشان می‌دهد که هنوز هم نیاز مبرم طرح‌های اشتراک منابع محسوب می‌شوند و در میان‌مدت کارآیی خود را حفظ خواهند کرد.

استناد: 

علیدوستی، سیروس، و نادیا حاجی‌عزیزی. ۱۳۸۵. تاثیر فناوری اطلاعات بر فهرستگان‌ها. فصلنامه کتابداری و اطلاع‌رسانی ۹ (۴): ۴۵-۷۲.

مقاله ادواری علمی
دوره انتشار: 
وضعیت انتشار: 

افزودن دیدگاه