بازطراحی اقلام محتوایی پرتال‌های استانی ایران

بازطراحی اقلام محتوایی پرتال‌های استانی ایران
درجه علمی نشریه: 
دوره: 
۲۵
شماره: 
۴
شماره صفحه (از - تا): 
۶۵۹-۶۹۴
چکیده

مهم‌ترین بستر برای توسعه دولت الکترونیکی، وب‌سایت‌هایند که نقش رابط بین دولت و ‏شهروندان را ایفا می‌کنند. وب‌سایت‌ها در مراحل مختلف تکوین دولت الکترونیکی کارکردهای گوناگونی دارند. این کارکرد در وهله اول، ارائه اطلاعات دولتی و تامین ارتباط میان دولت و مخاطبان آن است. با وجود این در صورت، ساخت پایگاه‌های وب مستقل و ناهماهنگ با یکدیگر برای سازمان‌های دولتی، این خطر وجود دارد که در طول زمان با مجموعه‌ای نامتقارن و ناموزون از وب‌سایت‌های دولتی روبه‌رو شویم که کاربرد آنها را کاهش دهد و بهره‌وری لازم را از سرمایه‌گذاری صورت گرفته فراهم نسازد. در گونه‌ای از پایگاه‌های وب که به نام پرتال‌های استانی شناخته می‌شود، این هماهنگی از طریق ابلاغ «سرفصل‌ها و عناوین اطلاعات پرتال استانی و حداقل ضوابط و ویژگی‌های نرم‌افزاری آن» در سال ۱۳۸۳ از سوی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور (سابق) صورت پذیرفته است. در این مقاله نتایج پژوهشی ارائه می‌شود که در آن به بررسی وضعیت پرتال‌های استانی در مقایسه با سرفصل‌ها و عنوان‌های یاد شده پرداخته شده است. به این منظور پس از معرفی سرفصل‌ها و عنوان‌ها،‌ نتایج بررسی وضع کنونی پرتال‌های استانی ارائه و در ادامه نیز به چگونگی بازنگری در مجموعه اقلام محتوایی و اطلاعاتی پرتالهای استانی از طریق بررسی نوشتجات، استخراج اقلام پرتال‌های مشابه در سه کشور پیشرفته در حوزه دولت الکترونیکی و کاربرد روش دلفی بیان می‌شود.

استناد: 

علیدوستی، سیروس، و زهراسادات خلیلی. ۱۳۸۹. بازطراحی اقلام محتوایی پرتال‌های استانی ایران. فصلنامه علوم و فناوری اطلاعات ۲۵ (۴): ۶۵۹-۶۹۴.

مقاله ادواری علمی
دوره انتشار: 
وضعیت انتشار: 

افزودن دیدگاه