عوامل موفقیت اشتراک منابع و همکاری بین کتابخانه‌ها: نگرش سیستمی و استراتژیک

عوامل موفقیت اشتراک منابع و همکاری بین کتابخانه‌ها: نگرش سیستمی و استراتژیک
درجه علمی نشریه: 
فصل: 
دوره: 
۸
شماره: 
۴
شماره صفحه (از - تا): 
۵-۳۲
چکیده

اشتراک منابع به عنوان یکی از راه‌های ضروری غلبه بر محدودیت‌های کتابخانه‌ها در پاسخگویی به نیاز مراجعان، در قالب برنامه‌ها و اقدام‌های گوناگون، و بر اساس محورهای مختلفی قابل انجام است. اما آنچه پیش از طراحی و اجرای هر گونه برنامه‌ای باید از آن اطمینان حاصل کرد، میزان موفقیت این برنامه‌ها و آگاهی از عواملی است که بر میزان موفقیت آنها تاثیرگذار هستند. در این مقاله، ابتدا عوامل موفقیت اشتراک منابع و همکاری بین کتابخانـه‌ها که در نوشتجات به آنها اشاره شده است، ارائه گردیده‌اند. سپس برای شناخت و تحلیل بهتر، این عوامل با دید سیستمی و استراتژیک دسته‌بندی و تحلیل شده‌اند.

استناد: 

علیدوستی‌، سیروس، و مریم نظری. ۱۳۸۴. عوامل موفقیت اشتراک منابع و همکاری بین کتابخانه‌ها: نگرش سیستمی و استراتژیک. فصلنامه کتابداری و اطلاع‏‎رسانی ۸ (۴): ۵-۳۲.

مقاله ادواری علمی
دوره انتشار: 
وضعیت انتشار: 

افزودن دیدگاه