مفهوم‌سازی عوامل موفقیت شبکه‌های اجتماعی برخط از دیدگاه کاربری و سیاست‌گذاری: مطالعه تحلیلی

مفهوم‌سازی عوامل موفقیت شبکه‌های اجتماعی برخط از دیدگاه کاربری و سیاست‌گذاری: مطالعه تحلیلی
درجه علمی نشریه: 
فصل: 
دوره: 
۶
شماره: 
۲۲
شماره صفحه (از - تا): 
۴۹-۸۱
چکیده

فهم عوامل موفقیت شبکه‌های اجتماعی برخط از دیدگاه کاربران و سیاست‌گذاران که ذی‌نفعان کلیدی شبکه‌های اجتماعی هستند ‌می‌تواند چارچوب مفهومی لازم را برای طراحی شبکه‌های اجتماعی موفق‌تر شکل دهد. برای دست‌یابی به این دانش، پژوهش‌های مرتبط در موضوع عوامل تاثیرگذار بر موفقیت شبکه‌های اجتماعی، تحلیل و سپس ۸۹ عامل استخراجی، دسته‌بندی، و مفهوم‌سازی شدند. بر این پایه، شبکه‌های اجتماعی شش مفهوم و کارکرد گوناگون و مکمل دارند و موفقیت آنها دستاورد توجه به عوامل گوناگون در این شش مفهوم است. از دیدگاه کاربری، شبکه‌های اجتماعی «پایگاهی برای شبکه‌سازی برخط»، «محیطی برای مشارکت»، و «ابزاری کمکی» هستند. از دیدگاه سیاست‌گذاری نیز این شبکه‌ها «اجتماع برخطی» از کاربران، «کسب‌ و کاری» ارائه‌دهنده محصول و خدمت، و «شبکه‌های اطلاعاتی اجتماعی» مفهوم‌سازی شدند. نتایج این پژوهش، چارچوبی مفهومی را درباره چیستی، چرایی، و چگونگی موفقیت شبکه‌های اجتماعی برای سیاست‌گذاران آن از جمله بنیان‌گذاران، طراحان، و مدیران فراهم می‌کند تا شبکه‌های اجتماعی موفق‌تری طراحی، پیاده‌سازی، و مدیریت کنند.

استناد: 

نبی‌میبدی، مرتضی،‌ سیروس علیدوستی، و مریم نظری. ۱۳۹۶. مفهوم‌سازی عوامل موفقیت شبکه‌های اجتماعی برخط از دیدگاه کاربری و سیاست‌گذاری: مطالعه تحلیلی. فصلنامه راهبرد اجتماعی فرهنگی ۶ (۲۲): ۴۹-۸۱.

مقاله ادواری علمی
دوره انتشار: 
وضعیت انتشار: 

افزودن دیدگاه