مسئولیت محتوا

 اطلاعات و آماری که در این پایگاه وب ارائه شده‌اند، قابلیت استناد حقوقی و قانونی ندارند و پژوهشگاه علوم وفناوری اطلاعات ایران (ایرانداک) در سایر موارد زیر نیز در این پایگاه‌وب هیچ‌گونه مسئولیتی ندارد:

» قوانین و مقرراتی که مراجع بالادست به تصویب رسانده‌اند؛

» درستی و اعتبار اطلاعات شخصی و اطلاعاتی که افراد حقیقی و حقوقی در معرفی خود ارائه می‌کنند؛

» درستی و اعتبار محتوا و اطلاعات پایگاه‏‌های وبی که به آنها پیوند داده شده است؛

» فعال بودن پیوندهای بیرونی و دسترس‌پذیر بودن آنها؛

» دیدگاه‌ها، نظرها، پیشنهادها، نقدها، و... که کاربران و بازدیدکنندگان ثبت می‌کنند؛

» مخاطرات استفاده از محتوا و اطلاعات این پایگاه یا پایگاه‏‌هایی وبی که به آنها پیوند داده شده است؛

» مسؤلیت درستی مطالبی که کاربران ارسال می‌کنند یا به‎صورت مستقیم درج می‌کنند، به عهده نویسندگان آنهاست؛

» اطلاعاتی مانند کتاب و مقاله که ناشران داخلی یا خارجی منتشر کرده‌اند یا مانند پایان‌نامه و گزارش علمی که مؤسسه‌های آموزشی یا پژوهشی یا کارفرمای آنها به تأیید رسانده‌اند؛

» محتوا یا اطلاعاتی که از دیگران نقل شده است؛

» محتوا و اطلاعاتی که با گذشت زمان درستی یا اعتبار خود را از دست می‌دهد؛

» حقوق معنوی و مادی اطلاعات و محتوایی که کاربران بارگذاری می‌کنند.