فناوری اطلاعات

درباره پژوهشکده

پژوهشکده فناوری اطلاعات در زمینه کاربرد این فناوری همچون منبعی کلیدی برای توانمندسازی استراتژیک و عملیاتی در طراحی، ساخت، و عرضه محصولات برای بیشینه‌سازی رضایت کاربران، بهره‌وری، و سودآوری کار می‌کند.

سامانه‌های مدیریت اطلاعات و اطلاعات مدیریت؛ تعامل انسان و اطلاعات؛ امنیت اطلاعات؛ پذیرش فناوری اطلاعات؛ عمومی‌سازی کاربرد فناوری اطلاعات؛ سامانه‌های ارزش‌افزا؛ آینده‌پژوهشی فناوری اطلاعات؛ پایش و سنجش نفوذ فناوری اطلاعات؛ سامانه‌های پایش و سنجش مکانی اطلاعات علم، فناوری، و نوآوری؛ هوش کسب‌وکار؛ و کاربست فناوری اطلاعات در زنجیره ارزش، شبکه ارزش، و کانون ارزش از زمینه‌های پژوهش پژوهشکده در چارچوب اساسنامه و برنامه استراتژیک ایرانداک و سندهای بالادست علم و فناوری هستند.

رئیس پژوهشکده

مقاله ادواری

کتاب

مقاله همایش علمی

راهنمایی

 • رتبه‌بندی تامین‌کنندگان در زنجیره تامین پایدار با استفاده از تکنیک تحلیل پوشش داده‌ها (مطالعه موردی شرکت آب و فاضلاب منطقه شش تهران)
  ۱۳۹۶، پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی واحد الکترونیکی

 • بررسی تأثیر تفکر استراتژیک در اثربخشی و کارایی استقرار مدل تعالی سازمانی: شناسایی نقش واسطه‌ای فراموشی سازمانی
  ۱۳۹۶، پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی واحد الکترونیکی

 • ارائه مدلی جهت سنجش میزان بلوغ فرایندی و بهبود فرایندهای کسب و کار مبتنی با رتبه‌بندی معیارهای ارزیابی
  ۱۳۹۵، پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

 • طراحی سیستم خبره جهت کنترل کیفیت آماری، مطالعه موردی: مفتول‌های مسی
  ۱۳۹۵، پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه صنعتی ارومیه

 • بررسی رابطه ابعاد مختلف مدیریت دانش و بازدهی معلمان شرکت‌کننده در دوره‌های آموزشی
  ۱۳۹۵، پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

 • ارائه یک معماری برای مدیریت دانش در بنگاه ۲,۰ با تمرکز بر رویکرد نوآوری باز
  ۱۳۹۵، پایان‌نامه کارشناسی ارشد. موسسه آموزش عالی مهر البرز

 • بررسی عوامل موثر بر هزینه و درآمد شهرداری‌ها و ارائه راهبردهای مناسب به منظور ایجاد درآمد پایدار
  ۱۳۹۵، پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی واحد الکترونیکی

 • مساله پوشش کامل تسهیلات با هدف حداکثر پراکنده‌سازی با در نظرگرفتن هزینه انتقال و محدودیت ظرفیت
  ۱۳۹۵، پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی واحد الکترونیکی

 • مساله تخصیص چندگانه در بازار عرضه و توزیع محصولات لبنی
  ۱۳۹۵، پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی واحد مسجد سلیمان

 • ارزیابی چابکی زنجیره تامین شرکت‌های ایرانی با رویکرد تلفیقی دلفی فازی و تصمیم‌گیری با معیارهای چندگانه (مطالعه موردی: شرکت‌های تولیدی شهرک صنعتی اهواز)
  ۱۳۹۵، پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی واحد مسجد سلیمان

 • ارایه یک مدل بهینه برنامه‌ریزی نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه بر مبنای قابلیت دسترسی , قابلیت اطمینان و هزینه برای یک سیستم سری-موازی
  ۱۳۹۵، پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی واحد مسجد سلیمان

 • تحلیل استراتژیک منابع اطلاعاتی و کتابخانه‌ای در دانشگاه‌ها با استفاده از روش SWOT
  ۱۳۹۵، پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

 • ارایه یک مدل بهینه برنامه‌ریزی نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه بر مبنای قابلیت دسترسی، قابلیت اطمینان و هزینه برای یک سیستم سری-موازی
  ۱۳۹۵، پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی واحد مسجد سلیمان

 • تاثیر همزمان قیمت‌گذاری و بازاریابی بر تقاضای محصول جدید با وجود محصولات مشابه در بازار
  ۱۳۹۵، پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی واحد الکترونیکی

 • تجزیه و تحلیل ریسک‌های نرم افزاری امنیت اطلاعات سامانه‌های اطلاعاتی تحقیقاتی برخط با رویکرد ترکیبی FMEA و تصمیم‌گیری با معیارهای چندگانه فازی: مطالعه موردی در پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات
  ۱۳۹۵، پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

 • توسعه رویکردی نوین برای کشف دستبرد علمی میان-زبانی در متون علمی فارسی
  ۱۳۹۴، پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 • بررسی مقایسه‌ای فرهنگ سازمانی موجود و مطلوب در صدا و سیمای استان یزد و کرمانشاه
  ۱۳۹۳، پایان‌نامه کارشناسی ارشد. نامشخص

 • رسانه و نظم و امنیت با تاکید بر پیشگیری از جرم
  ۱۳۹۳، رساله دکتری تخصصی. پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی

 • بررسی عوامل کلیدی موثر بر اعتماد مشتریان در بانکداری الکترونیکی
  ۱۳۹۳، پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی

 • بررسی عوامل کلیدی مؤثر بر موفقیت کتابخانه‌های دیجیتال در ایران
  ۱۳۹۱، رساله دکتری تخصصی. پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران

 • بررسی و ساخت مدل عوامل کلیدی موثر بر موفقیت پایگاه‌های شبکه اجتماعی حرفه‌ای ـ تخصصی در ایران (مورد مطالعه: «انجمن»)
  ۱۳۹۰، رساله دکتری تخصصی. پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران

 • شناسایی و اولویت‌بندی استراتژی‌های تامین منابع مالی برای پروژه‌های صنعت پالایش نفت در جمهوری اسلامی ایران
  ۱۳۸۸، پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی

 • بررسی پرتال‌های استانی ایران
  ۱۳۸۸، پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه تهران

تدریس

تجارت و بازاریابی الکترونیکی پیشرفته، کارشناسی ارشد
۱۳۹۶-۱۳۹۷، دانشگاه تهران

روش‌شناسی پژوهش در سیستم‌های اطلاعاتی، دکتری تخصصی
۱۳۹۵-۱۳۹۶، پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران

شبکه‌های عصبی مصنوعی، دکتری تخصصی
۱۳۹۵-۱۳۹۶، پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران

سیستم‌های جامع اطلاعاتی ، کارشناسی ارشد
۱۳۹۴-۱۳۹۵، دانشگاه تربیت مدرس

روش تحقیق در کسب و کار، کارشناسی ارشد
۱۳۹۴-۱۳۹۵، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

کسب‌ و کار هوشمند، دکتری تخصصی
۱۳۹۴-۱۳۹۵، undefined

نظام‌های بازیابی اطلاعات، دکتری تخصصی
۱۳۹۴-۱۳۹۵، پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران

سیستم‌های تصمیم‌یار هوشمند، کارشناسی ارشد
۱۳۹۳-۱۳۹۴، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

نظام‌های بازیابی اطلاعات، دکتری تخصصی
۱۳۹۳-۱۳۹۴، پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران

ارتباط با پژوهشکده

 • تلفن داخلی: 
  ۵۲۵