آزمایشگاه طراحی سیاست علم و فناوری

  درباره 

 
با پیچیدگی روزافزون سیستم‌های اجتماعی و اقتصادی؛ فرایند تدوین، تحلیل، و ارزیابی اثربخش سیاست نیز با پیچیدگی‌­های بسیاری روبه‌روست. از این رو، طراحی و تحلیل درست سیاست­‌ها نیازمند درک درست از پیوند میان آن­هاست. پیش‌تر، ارزیابی سیاست‌ها بدون پرداختن به پیوند علت و معلولی و بازخورد میان آن‌ها بوده است و بدین‌سان تاکنون روشن نشده که دست نیافتن به هدف‌های سیاست‌های طراحی شده از ناهماهنگی درونی و برونی سیاست­‌ها بوده است یا درست اجرا نشدن آن‌ها. آزمایشگاه طراحی سیاست علم و فناوری، با رویکری میان‌رشته در پی بررسی، تحلیل، شبیه­‌سازی، و بهبود سیاست­‌ها با دیدگاه سیستمی است. هدف کلیدی این آزمایشگاه دست‌یابی به بینش ژرف‌تر درباره چگونگی کارکرد سیاست‌­ها در سایه روابط پیچیده علت و معلولی میان آن‌هاست. این آزمایشگاه با فراهم‌آوری خدمات پژوهشی و مشاوره­ای برای سیاست‌گذاران علم و فناوری، پیش از اینکه سیاست‌ها به سندهای رسمی بدل شوند با آزمون آن‌ها در فضای مجازی (شبیه‌سازی)  از هدررفت منابع پیشگیری می‌کند و زیان‌های ناخواسته را به کمینه می‌رساند.
 

  هدف 

 

» تحلیل سیاست

  • شناخت، طراحی، و تأیید پیوندها و حلقه‌های علی و مدل علی سیاست‌ها؛
  • طراحی مدل‌های شبیه‌سازی؛
  • تحلیل سیاست‌­ها و بررسی پیامدهای آنها در سناریوهای گوناگون.

» بهبود سیاست‌­ها در حوزه های مختلف علم و فناوری

  • طراحی سیاست؛
  • طراحی گزینه­‌های سیاستی برای بهبود و بازنگری سیاست‌ها؛
  • مشاوره سیاستی به بهره‌داران سیاست‌­های علم و فناوری.

» طراحی و پیاده‌سازی داشبورد رصد و پایش سیاست

» ترویج مفهوم طراحی سیاست بر پایه مدل

 

  تجهیزات 

 

» سیستم‌های کامپیوتری برای اجرای مدل‌های شبیه‌سازی و تحلیل داده‌ها

» سیستم شبیه‌سازی چند مقیاسی و چند روشی

 

   راهبر آزمایشگاه 

 
دکتر رضا حسان - راهبر آزمایشگاه طراحی سیاست علم و فناوری

 

    کارهای کنونی  

 

»  پروژه تحلیل سیستمی و طراحی سیاست­‌های ارتباط صنعت و دانشگاه در ایران

»  ترجمه کتاب «تحلیل سیاست در سیستم‌­های چندکنش‌گر»

افزودن دیدگاه