آمار طرح غدیر- عضویت فراگیر کتابخانه‌ها سال تحصیلی ۷۹-۱۳۷۸

آمار طرح غدیر- عضویت فراگیر کتابخانه‌ها سال تحصیلی 79-1378
عنوان نشریه: 
درجه علمی نشریه: 
دوره: 
۱۷
شماره: 
۱ و ۲
شماره صفحه (از - تا): 
۴۲-۶۳
چکیده

طرح غدیر- عضویت فراگیر کتابخانه‌ها، از راهکارهای اشتراک منابع و همکاری بین کتابخانه‌هاست که امکان دسترسی مستقیم کاربران را به منابع کتابخانه‌ها، بدون نیاز به عضویت در آنها فراهم می‌آورد. این طرح در سال تحصیلی ۷۹-۱۳۷۸ به عنوان اولین سال اجرا، امکان عضویت ۳۸۳۹ نفر و امانت ۶۵۲۸ جلد کتاب را پدید آورده است. این مقاله مشروح عملکرد طرح را در این سال تحصیلی در سه محور عضویت، خدمات و خسارت‌ها ارائه می‌کند.

استناد: 

بیرامی طارونی، حمیده و سیروس علیدوستی. ۱۳۸۰. آمار طرح غدیرـ عضویت فراگیر کتابخانه‌ها سال تحصیلی ۷۹ـ۱۳۷۸. علوم اطلاع‌رسانی ۱۷ (۱ و ۲).

مقاله ادواری علمی
دوره انتشار: 
وضعیت انتشار: 

افزودن دیدگاه