محمد ربیعی

تصویر m.rabiei@irandoc.ac.ir

دکتر محمد ربیعی

دانش‌آموخته دکتری تخصصی مهندسی فناوری اطلاعات با گرایش تجارت الکترونیک از دانشگاه علم و صنعت ایران

مربی پژوهشکده فناوری اطلاعات، گروه پژوهشی کسب و کار الکترونیک

m.rabiei@irandoc.ac.ir
زمینه‌های پژوهش: 
داده‌کاوی اطلاعات علم و فناوری
تجزیه و تحلیل سیستم‌های اطلاعاتی
پردازش زبان طبیعی
متن‌کاوی
تعیین اولویت‌های پژوهش در حوزه محیط زیست با تحلیل رفتار پژوهشگران، سال 1395
پژوهش

اولویت‌های پژوهش در محیط زیست

فروردين ۱۳۹۵ تا اسفند ۱۳۹۵
تهیه‌کننده: 
محمد ربیعی

صفحه‌ها