اش‍ت‍راک‌ م‍ن‍اب‍ع‌ و ه‍م‍ک‍اری‌ ب‍ی‍ن‌ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ه‍ا

اش‍ت‍راک‌ م‍ن‍اب‍ع‌ و ه‍م‍ک‍اری‌ ب‍ی‍ن‌ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ه‍ا
۱۳۸۰
شابک: 
‭‎۹۶۴۹۱۷۹۸۵۲‬
۱۸۰ صفحه
۹,۰۰۰ ریال
چکیده

اشتراک منابع یا همکاری بین کتابخانه‎ها از لحاظ نظری زیرمجموعه‎ای از همکاری بین سازمان‎ها به شمار می‎رود که خود در چارچوب روابط بین سازمان‎ها قرار می‎گیرد. به همین دلیل در فصل‌های اول و دوم این کتاب، مباحثی پیرامون روابط و همکاری بین کتابخانه‎ها مطرح می‎گردد.

موضوع اصلی کتاب در سه محور شامل دلایل، چگونگی، و عوامل کامیابی یا ناکامی اشتراک منابع و همکاری بین‎کتابخانه‎ها بررسی می‎شود. 

استناد: 

علیدوستی، سیروس. ۱۳۸۰. اش‍ت‍راک‌ م‍ن‍اب‍ع‌ و ه‍م‍ک‍اری‌ ب‍ی‍ن‌ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ه‍ا. ت‍ه‍ران‌: م‍رک‍ز اطلاع‍ات‌ و م‍دارک‌ ع‍ل‍م‍ی‌ ای‍ران‌‏‫.

افزودن دیدگاه