ب‍رن‍ام‍ه‌ اس‍ت‍رات‍ژی‍ک‌ ارت‍ب‍اطات‌ ع‍ل‍م‍ی ‌۱۳۸۷-۸۹

چکیده

رسالت وجودی یک سازمان و ارزش‌های حاکم بر آن تعیین‌کننده‌های بنیادین آرمان‌ها و هدف‌های آن سازمان به شمار می‌روند، اما میزان دست‌یابی به این آرمان‌ها و هدف‌ها، و بقا و پایداری سازمان در گرو برنامه‌ریزی درست است. از این نگاه سازمان در صورتی می‌تواند حرکت در مسیری روشن و در جهت تعالی را داشته باشد که افزون بر تعیین افق سازمانی و تبیین اهداف دست‌یافتنی، تمهیداتی را فراهم آورد تا امکان نائل‌شدن به این هدف‌ها نیز فراهم آید. از جمله این تمهیدات بهره‌گیری از استراتژی‌های مناسب است. در این سند استراتژی‌های ارتباطات علمی، پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران تبیین شده‌اند. این سند با ارائه جهت و رویکردی پایدار پژوهشگاه را در انجام ماموریت خود در حوزه ارتباطات علمی یاری می‌کند. بر این اساس،‌ پژوهشگاه با دنبال‌کردن استراتژی‌هایی برای نهادی‌سازی ارتباطات علمی، ‌برقراری و توسعه برهم‌کنش‌های هدف‌مند با جامعه علمی و مدیریت مطلوب روابط با پژوهشگران و مراکز علمی و پژوهشی در سطح ملی و جهانی، توسعه مهارت‌های پژوهشی پژوهشگران، و تشویق و پشتیبانی از ارتباطات علمی آنها،‌ بنیان پایداری را برای ارتباطات علمی پژوهشگاه به عنوان چشم‌انداز مطلوب فراهم کند. چشم‌اندازی که بر محور نهادی‌سازی و تعالی اجتماعی و گسترش ارتباطات علمی شکل می‌گیرد و در نتیجه آن پژوهشگران پژوهشگاه به پژوهشگرانی ملی و جهانی تبدیل خواهند شد.

دسته‌بندی موضوعی: 
استناد: 

منصوری، فرشته، اصغر اسدی، و سیروس علیدوستی. ۱۳۸۶. ب‍رن‍ام‍ه اس‍ت‍رات‍ژی‍ک‌ ارت‍ب‍اطات‌ ع‍ل‍م‍ی ۱۳۸۷- ۸۹. تهران: پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران.

افزودن دیدگاه