روش دلفی: مبانی، مراحل و نمونه‌هایی از کاربرد

روش دلفی: مبانی، مراحل و نمونه‌هایی از کاربرد
عنوان نشریه: 
درجه علمی نشریه: 
فصل: 
دوره: 
۸
شماره: 
۳۱
شماره صفحه (از - تا): 
۸-۲۳
چکیده

پیچیدگی مسائل جدید در حوزه فناوری و سیستم‌های اطلاعات که سبب شده است که استفاده از روش‌های وفاق یا اتفاق نظر در پژوهش‌های این حوزه گسترش یابد. یکی از این روش‌ها، روش دلفی است که در دهه ۱۹۵۰ ابداع شده است. روش دلفی که در چارچوب روش‌های کیفی پژوهش قرار دارد، فرایند ارتباطات گروهی را به نحوی ساخت می‌دهد که زمینه برهم‌کنش افرادی متخصص را به عنوان یک کل، برای حل مسئله فراهم سازد. این روش در حوزه فناوری و سیستم‌های اطلاعات کاربرد وسیعی داشته است. از این‌رو این مقاله به تبیین جایگاه روش دلفی در بافت روش‌شناسی پژوهش و سپس به تشریح روش و مراحل انجام آن می‌پردازد. ویژگی‌ها، فرایند، چگونگی تشکیل و ترکیب گروه متخصصان، اتفاق نظر و معیارهای آن، و نقاط قوت و ضعف روش از دیگر بخش‌های این مقاله است. در پایان نیز پس از معرفی اجمالی چند پژوهش انجام شده با استفاده از این روش در حوزه فناوری و سیستم‌های اطلاعات، چگونگی کاربرد این روش را در یک پژوهش نمونه ارائه می‌کند.

استناد: 

علیدوستی، سیروس. ۱۳۸۵. روش دلفی: مبانی، مراحل و نمونه‌هایی از کاربرد. فصلنامه مدیریت و توسعه ۸ (۳۱): ۸-۲۳.

مقاله ادواری علمی
دوره انتشار: 
وضعیت انتشار: 

افزودن دیدگاه