مدیریت ارتباطات علمی

مدیریت ارتباطات علمی
۱۳۸۸
شابک: 
۹۷۸۹۶۴۷۵۱۹۶۶۳
۲۰۷ صفحه
۴۲,۰۰۰ ریال
چکیده

مدل‌ها و الگوهای زیادی برای سامان بخشیدن به ارتباطات علمی در سطح جهانی، ملی و سازمانی ارائه گردیده‌اند. هر چند آشنایی با این مدل‌ها و الگوها بسیار کارساز است، اما چگونگی کاربرد آن‌ها به‌خصوص در یک بافت هنوز محل پرسش است. به همین خاطر در پژوهشگاه علوم و فناوری علمی ایران رویکردی برای ساخت و کاربرد یک مدل مناسب برای ارتباطات علمی شکل گرفت که حاصل آن در چند گام به اجرا درآمد. کتاب مدیریت ارتباطات علمی از جایابی ارتباطات در نهاد علم آغاز می‌شود و با ارائه ساختار ارتباطات علمی و مدل‌های مدیریت آن به بافت ایرانداک می‌رسد. مدل مدیریت، برنامه‌ریزی استراتژیک و برنامه‌ اقدام، به همراه الگوی پیمایش و گزارش ارتباطات علمی در ایرانداک مباحثی هستند که در این چارچوب ارائه می‌شوند.

استناد: 

علیدوستی، سیروس، محمود خسروجردی، و بهزاد دوران. ۱۳۸۸. مدیریت ارتباطات علمی. تهران: پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران، چاپار‏‫.

افزودن دیدگاه