ب‍ازطراح‍ی‌ م‍ح‍ت‍وای‌ وب‌‌س‍ای‍ت‌ پ‍ژوه‍ش‍گ‍اه‌ اطلاع‍ات‌ و م‍دارک‌ ع‍ل‍م‍ی‌ ای‍ران‌

چکیده

یکی از نمادهای فناوری اطلاعات در سازمان مقوله وب‌سایت هر سازمان است، سایت پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران به عنوان وب‌سایتی با گرایش تخصصی در حوزه اطلاع‌رسانی و انتشار اطلاعات علمی و فنی ایران طراحی و استقرار یافته است و در حال حاضر به کاربران این حوزه خدمت‌رسانی می‌نماید. اما به دلیل تدریجی ساخته‌ شدن محتوای وب‌سایت و وابسته بودن توسعه اطلاعات در وب‌سایت به یک فرد، منجر به وجود آمدن چندین لایه در وب‌سایت و ایجاد پیچیدگی در دستیابی به اطلاعات می‌شود. همچنین وابستگی فردی موجب گردیده است انتقال مسولیت توسعه وب‌سایت امری به دلیل وجود دانش ضمنی در ذهن مسول سایت، بسیار پیچیده و مشکل باشد. وجود این مشکلات سبب گردیده است تا در زمان انتقال این مسولیت به واحد تحقیق و توسعه برنامه‌ریزی جهت ساختار‌دهی مجدد وب‌سایت انجام شود. بدین منظور در این گزارش یک گام در نظر گرفته شده است: تدوین وضعیت موجود وب‌سایت پژوهشگاه، تدوین وضعیت مطلوب و ساختار یافته وب‌سایت پژوهشگاه، تدوین روندهای مورد نیاز جهت تکمیل و به‌روز‌رسانی اطلاعات وب‌سایت.

دسته‌بندی موضوعی: 
استناد: 

احمدی، صدرا، رز تائب، آراد موسوی، مهرداد عباسی، و سیروس علیدوستی. ۱۳۸۶. ب‍ازطراح‍ی‌ م‍ح‍ت‍وای‌ وب‌‌س‍ای‍ت‌ پ‍ژوه‍ش‍گ‍اه‌ اطلاع‍ات‌ و م‍دارک‌ ع‍ل‍م‍ی‌ ای‍ران‌. تهران: پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران.

افزودن دیدگاه