چشم‌انداز جامعه اطلاعاتی و نقش دانشگاه‌ها در تحقق آن

چشم‌انداز جامعه اطلاعاتی و نقش دانشگاه‌ها در تحقق آن
عنوان نشریه: 
درجه علمی نشریه: 
دوره: 
۲
شماره: 
۱ و ۲
شماره صفحه (از - تا): 
۶۷-۷۹
چکیده

تاثیر گسترده فناوری اطلاعات بر ارکان گوناگون زندگی بشر، عصری جدید را با نام عصر اطلاعات و جامعه‌ای جدید را با نام جامعه اطلاعاتی پدید آورده است. یکی از رویکردهای دست‌یابی به چنین جامعه‌ای را رهبری مبتنی بر چشم‌انداز تشکیل می‌دهد که در آن لازم است چشم‌اندازی قوی برای تبیین آینده مطلوب و چگونگی رسیدن به آن تدوین شود. در این میان، ویژگی‌های جامعه اطلاعاتی به‌ گونه‌ای هستند که دانشگاه‌ها در توسعه آن‌ها نقشی اساسی ایفا می‌کنند. از این‌رو در این مقاله ابتدا نقش فناوری اطلاعات در جامعه، و جامعه اطلاعاتی و ابعاد گوناگون آن بررسی و سپس نقش دانشگاه‌ها در توسعه آن ارائه می‌گردد. در پایان نیز چشم‌اندازی برای جامعه اطلاعاتی در ایران، ارائه و نقش دانشگاه‌ها در تحقق آن تبیین می‌شود.

استناد: 

علیدوستی، سیروس، و محمدعلی باقری. ۱۳۸۶. چشم‌انداز جامعه اطلاعاتی و نقش دانشگاه‌ها در تحقق آن. مدیریت اطلاعات ۲ (۱ و ۲): ۶۷-۷۹.

مقاله ادواری علمی
دوره انتشار: 
وضعیت انتشار: 

افزودن دیدگاه