آمار

۲۲۷ کتاب

(از ۱۳۴۸)

۱۶۸ نگارش

۴۵ ترجمه

۱۴ گردآوری

 

۳۴۸ طرح‌ پژوهشی

(از ۱۳۸۴)
۳۱۷ طرح پایان‌یافته

      ۲۵۰ طرح سازمانی

      ۶۷ طرح تقاضامحور

۳۱ طرح در دست انجام

      ۲۴ طرح سازمانی (با اعتبار ۱۱.۰۵۸ میلیون ریال)

      ۷ طرح تقاضامحور (با اعتبار ۱۳۹.۴۸۹ میلیون ریال)

 

سامانه‌ها

 

۱۱ پایگاه‌ اطلاعات

۱۳ سامانه‌ کاربردی

۵ منبع اطلاعات مرجع

۵ داشبورد مدیریتی 

 

۹۱ جایزه و افتخار

 

۷۹ جایزه و افتخار ملی

۱۲ جایزه و افتخار جهانی

 

۱۸۴ رویداد علمی

(از ۱۳۴۷)

۱۷۰ رویداد ملی

۱۴ رویداد جهانی

 

 پژوهشگران

 

۳ دانشیار

۲۵ استادیار

۳ مربی

 

دوره دکتری

 

۹ دانش‌آموخته

۱۰ دانشجو

 

طرح غدیر

(عضویت فراگیر کتابخانه‌ها تا پایان پاییز ۱۳۹۸)

۲۸۶ کتابخانه‌ عضو

۱۱۸.۷۰۳ عضو (از ۱۳۷۴)

۱۸۸.۰۸۹ امانت جلد کتاب (از ۱۳۷۴)

 

آموزش 

(از ۱۳۶۱ تا پایان پاییز ۱۳۹۸)

۲۲۸ عنوان دوره‌

۱.۲۷۹ دوره‌ برگزار شده

۲۱.۱۷۱ دانش‌پذیر

 

شمار پیشینه‌های پایگاه اطلاعات علمی ایران (گنج)

(تا پایان پاییز ۱۳۹۸)

۱.۳۷۵.۹۶۷ همه

۷۰۹.۵۰۰ پایان‌نامه و رساله دانش‌آموختگان درون کشور

۱۶.۰۱۵ پایان‌نامه‌ و رساله‌ دانش‌آموختگان ایرانی بیرون از کشور

۲۴۸.۸۵۵ پیشنهاده

۸۲.۰۷۴ طرح‌ پژوهشی

۲۹۴.۱۴۸ مقاله‌ نشریه‌ها و همایش‌ها

۲۵.۳۷۵ گزارش‌ دولتی

 

شمار جست‌‌وجوها در پایگاه اطلاعات علمی ایران (گنج(

 

۲۱.۶۴۴.۶۰۴ تا پایان پاییز ۱۳۹۸ (میانگین ۷۸.۴۲۲ در روز)

۶۲.۶۳۸.۷۳۶ در ۱۳۹۷ (میانگین ۱۷۱.۶۱۳ در روز)

۹۸.۲۰۹.۷۲۳ در ۱۳۹۶ (میانگین ۲۶۹.۰۶۸ در روز)

۴۵.۰۹۳.۳۸۰ در ۱۳۹۵ (میانگین ۱۲۳.۵۴۴ در روز)

۴۵.۷۱۸.۷۲۲ در ۱۳۹۴ (میانگین ۱۲۵.۲۵۷ در روز)

۱۵.۳۷۱.۳۷۹ در ۱۳۹۳ (میانگین ۴۲.۱۱۳ در روز)

۱.۳۶۷.۰۷۷ در ۱۳۹۲ (میانگین ۳.۷۴۵ در روز)

 

عملکرد سامانه ملی ثبت پایان‌نامه، رساله، و پیشنهاده

(از ۱۳۸۷ تا پایان پاییز ۱۳۹۸)

۴۱۶.۰۷۶ ثبت پایان‌نامه و رساله دانش‌آموختگان درون کشور

۸۲۰ ثبت پایان‌نامه و رساله دانش‌آموختگان بیرون از کشور

۱۹۱.۷۶۹ ثبت پیشنهاده

۴۳۱ موسسه همکار (اکنون) 

 

۱۰۵۹ مقاله در پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات

(از ۱۳۵۱)

۴۷۳ مقاله (از ۱۳۹۰ تا پایان ۱۳۹۸)

۲۳۹ مقاله در علوم و فناوری اطلاعات (از ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۰)

۱۲۱ مقاله در علوم اطلاع‌رسانی (از ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۴)

۱۷۹ مقاله در اطلاع‌رسانی (از ۱۳۶۱ تا ۱۳۷۸)

۴۷ مقاله در نشریه فنی (از ۱۳۵۱ تا ۱۳۵۷)

 

بازدیدکنندگان جداگانه سامانه‌ها

(میانگین روزانه تا پایان پاییز ۱۳۹۸)
۳۱.۷۹۳ بازدیدکننده همه سامانه‌ها

۱۱.۷۹۷ بازدیدکننده پایگاه اطلاعات علمی ایران (گنج(

۱۱.۳۴۵  بازدیدکننده وبسایت رسمی ایرانداک

۵.۱۴۳ بازدیدکننده سامانه ثبت پیشنهادیه، پایان‌نامه‌، و رساله‌

۳.۵۰۸ بازدیدکننده سامانه پیشینه پژوهش

 

 بازدیدکنندگان جداگانه همه سامانه‌ها

(میانگین روزانه در سال)

۱۹.۲۰۸ بازدیدکننده در ۱۳۹۷

۱۸.۱۴۹ بازدیدکننده در ۱۳۹۶

۱۷.۰۳۷ بازدیدکننده در ۱۳۹۵

۱۷.۲۶۱ بازدیدکننده در ۱۳۹۴

 

 

 پاسخگویی به کاربران سامانه‌ها

(از ۲۴ مرداد ۱۳۹۴)

۱۸.۷۰۲ تماس تلفنی (در پاییز ۱۳۹۸)

۳۱۱ تماس تلفنی (میانگین روزانه در پاییز ۱۳۹۸)

۱۰.۲۴۹ رایانامه و کاربرگه (در پاییز ۱۳۹۸)

۱۷۰ رایانامه و کاربرگه (میانگین روزانه در پاییز ۱۳۹۸)

۴.۹۹۱ درخواست ویرایش اطلاعات (در پاییز ۱۳۹۸)

۸۳ درخواست ویرایش اطلاعات (میانگین روزانه در پاییز ۱۳۹۸)

 

زنگ ایرانداک: کارگاه آشنایی و کار با سامانه‌های ایرانداک 

 

۱۹ کارگاه ( ۲۳۹۷ شرکت‌کننده) در ۱۳۹۸

۱۶ کارگاه ( ۹۶۵ شرکت‌کننده) در ۱۳۹۷

۲ کارگاه ( ۲۷۰ شرکت‌کننده) در ۱۳۹۶

 

بودجه هزینه‌ای عمومی (دریافت )

(به میلیون ریال)

 

۸۳.۲۵۹ در ۱۳۹۷

۵۹.۲۰۱ در ۱۳۹۶

۵۶.۶۴۹ در ۱۳۹۵

۵۰.۱۵۰ در ۱۳۹۴

۳۶.۴۶۱ در ۱۳۹۳

۲۹.۸۰۱ در ۱۳۹۲

۲۳.۷۲۵ در ۱۳۹۱

۲۷.۲۸۳ در ۱۳۹۰

۲۶.۲۰۰ در ۱۳۸۹

۲۰.۷۶۳ در ۱۳۸۸

۱۸.۲۵۱ در ۱۳۸۷

۱۵.۷۳۷ در ۱۳۸۶

 

درآمد اختصاصی

(به میلیون ریال)

 

۵۸.۹۵۷ در ۱۳۹۷

۴۸.۲۰۷  در ۱۳۹۶

۴۲.۰۶۱  در ۱۳۹۵

۶۵.۱۳۲ در ۱۳۹۴

۳۴.۷۹۸ در ۱۳۹۳

۱۴.۱۷۴ در ۱۳۹۲

۴.۵۰۱ در ۱۳۹۱

۴.۴۴۴ در ۱۳۹۰

۱.۶۲۰ در ۱۳۸۹

۱.۴۷۱ در ۱۳۸۸

۲.۷۵۶ در ۱۳۸۷

۸۳۰ در ۱۳۸۶

 

اعتبارات ابلاغی (کمک)

(به میلیون ریال)

۱.۵۵۰ در ۱۳۹۷

۲.۲۰۰ در ۱۳۹۶

۵.۰۰۰ در ۱۳۹۵

۶.۲۹۰ در ۱۳۹۴

۱.۰۵۰ در ۱۳۹۳

 

 

منابع کتابخانه

 

۱۲.۷۳۵ عنوان کتاب‌ چاپی فارسی

۲۰.۳۳۹ عنوان کتاب‌ چاپی انگلیسی

۳۱.۵۰۵ عنوان کتاب‌ الکترونیکی

۳ اشتراک در پایگاه‌های داده جهانی

 

  آزمایشگاه‌ها

 

تعامل انسان و ماشین روبوداک (از تیر ۱۳۹۴)

متن‌کاوی و یادگیری ماشین (از تیر ۱۳۹۶)

سامانه‌های تصمیم‌یار (از شهریور ۱۳۹۶)

طراحی سیاست علم و فناوری (از آذر ۱۳۹۸)

 

آمارهای دیگر

 

۱ شرکت‌ دانش‌بنیان اعضای هیئت علمی

۱ شرکت‌ فناور اعضای هیئت علمی

۴۹ موسسه‌ عضو شورای تامین منابع علمی (اکنون)

۶ خدمت مشارکتی (همانندجو، سامان‌ها، راه، زِدنی، سمات، پرسا)