آمار

۲۰۵ کتاب

(از ۱۳۴۸)

۱۶۴ نگارش

۴۱ ترجمه

 

۲۱۶ مقاله

(از ۱۳۸۴)

۱۸۸
مقاله نشریه

۲۸ مقاله همایش

 

۲۹۰ طرح‌ پژوهشی

(از ۱۳۸۴)

۲۷۰ طرح پایان‌یافته

۲۲۰ طرح سازمانی

۵۰ طرح تقاضامحور

۲۶ طرح در دست انجام

۲۰ طرح سازمانی

۶ طرح تقاضامحور

 

سامانه‌ها

 

۷ پایگاه‌ اطلاعات

۹ سامانه‌ کاربردی

۷ منبع اطلاعات مرجع

۴ داشبورد مدیریتی 

 

۵۳ جایزه و افتخار

 

۴۳ جایزه و افتخار ملی

۱۰ جایزه و افتخار جهانی

 

۱۲۶ رویداد علمی

(از ۱۳۴۷)

۱۱۳ رویداد ملی

۱۳ رویداد جهانی

 

 

 پژوهشگران

 

۳ دانشیار

۲۱ استادیار

۶ مربی

۲۴ پژوهشگر همکار

۱ در دست جذب

۵ راتبه

 

دوره دکتری

 

۳ دانش‌آموخته

۱۵ دانشجو

 

طرح غدیر

(عضویت فراگیر کتابخانه‌ها)

۲۴۰ کتابخانه‌ عضو

۲۴.۵۲۶ عضو (از ۱۳۷۸)

۶۸.۱۲۵ امانت جلد کتاب (از ۱۳۷۸)

 

آموزش 

(از ۱۳۶۱)

۳۴۳ عنوان دوره‌

۸۴۵ دوره‌ برگزار شده

۱۳.۵۷۵ دانش‌پذیر

 

عملکرد پایگاه اطلاعات علمی ایران (گنج)

(تا اسفند ۱۳۹۵)
 

۹۱۹.۱۱۸  همه پیشینه‌ها

۴۱۶.۷۹۳ پایان‌نامه‌ و رساله‌ ایران

۱۵.۶۳۲  پایان‌نامه‌ و رساله‌ دانش‌آموختگان ایرانی خارج از کشور

۸۵.۰۹۶ پیشنهاده

۸۲.۰۷۴  طرح‌ پژوهشی

۲۹۴.۱۴۸ مقاله‌ نشریه‌ها و همایش‌ها

۲۵.۳۷۵ گزارش‌ دولتی

۱۲۵.۵۰۰ میانگین جست‌وجو در روز (میانگین ۱۳۹۵)


کاربران سامانه‌ها

(میانگین روزانه کاربران جداگانه در سال ۱۳۹۵)

۱۷.۰۵۰ کاربر همه سامانه‌ها

۸.۵۱۰  کاربر پایگاه اطلاعات علمی ایران (گنج)

۴.۱۰۴  کاربر پایگاه وب

۱.۸۳۸  کاربر سامانه ثبت پیشنهادیه، پایان‌نامه‌، و رساله‌

۱.۵۳۲  کاربر سامانه پیشینه پژوهش

۲۲۷    کاربر پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات

۱۱۹     کاربر سامانه آموزش‌های کوتاه‌مدت ایرانداک

 

عملکرد سامانه ملی ثبت پایان‌نامه، رساله، و پیشنهاده

(از ۱۳۸۷)

۲۷۱.۳۸۸ ثبت پایان‌نامه و رساله

۱۰۴.۵۲۰ ثبت پیشنهاده

۳۸۴ موسسه همکار (اکنون) 

 

۸۷۱ مقاله در پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات

(از ۱۳۵۱)

۲۸۵ مقاله (از ۱۳۹۰ تاکنون)

۲۳۹ مقاله در فصلنامه علوم و فناوری اطلاعات (از ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۰)

۱۲۱ مقاله در علوم اطلاع‌رسانی (از ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۴)

۱۷۹ مقاله در اطلاع‌رسانی (از ۱۳۶۱ تا ۱۳۷۸)

۴۷ مقاله در نشریه فنی (از ۱۳۵۱ تا ۱۳۵۷)

 

درآمد اختصاصی

(به میلیون ریال)

۴۲.۰۶۱  در ۱۳۹۵

۶۵.۱۳۲ در ۱۳۹۴

۳۴.۷۹۸ در ۱۳۹۳

۱۴.۱۷۴ در ۱۳۹۲

۴.۵۰۱ در ۱۳۹۱

۴.۴۴۴ در ۱۳۹۰

۱.۶۲۰ در ۱۳۸۹

۱.۴۷۱ در ۱۳۸۸

۲.۷۵۶ در ۱۳۸۷

۸۳۰ در ۱۳۸۶

پاسخ‌گویی به کاربران سامانه‌ها

(از ۲۴ مرداد ۱۳۹۴)

۳۰.۷۹۵ تماس تلفنی (از ابتدا تا پایان بهار ۱۳۹۶)

۱۴۱ تماس تلفنی (میانگین روزانه در بهار ۱۳۹۶)

۱۴.۰۶۳ رایانامه و کاربرگه (از ابتدا تا پایان بهار ۱۳۹۶)

۶۰ رایانامه و کاربرگه (میانگین روزانه بهار ۱۳۹۶)

 

 

۱ شرکت‌ دانش‌بنیان اعضای هیئت علمی

۴۶ موسسه‌ عضو شورای تامین منابع علمی (اکنون)

۷ خدمت مشارکتی (همانندجو، سامان‌ها، نما، راه، ساعت، کیان، داشبورد طرح‌های پژوهشی)

پشتیبانی فنی