آمار

۲۱۳ کتاب

(از ۱۳۴۸)

۱۵۷ نگارش

۴۴ ترجمه

۱۲ گردآوری

 

۳۰۷ مقاله

(از ۱۳۷۲)

۲۵۷
مقاله نشریه

۵۰ مقاله همایش

 

۳۱۶ طرح‌ پژوهشی

(از ۱۳۸۴)

۲۸۰ طرح پایان‌یافته

۲۲۲ طرح سازمانی

۵۸ طرح تقاضامحور

۳۶ طرح در دست انجام

۲۴ طرح سازمانی (با اعتبار ۱۱.۰۰۵ میلیون ریال)

۱۲ طرح تقاضامحور (با اعتبار ۱۳۴.۴۰۲ میلیون ریال)

 

سامانه‌ها

 

۱۱ پایگاه‌ اطلاعات

۱۳ سامانه‌ کاربردی

۵ منبع اطلاعات مرجع

۵ داشبورد مدیریتی 

 

۸۱ جایزه و افتخار

 

۷۱ جایزه و افتخار ملی

۱۰ جایزه و افتخار جهانی

 

۱۵۳ رویداد علمی

(از ۱۳۴۷)

۱۳۹ رویداد ملی

۱۴ رویداد جهانی

 

 

 پژوهشگران

 

۱  استاد

۳ دانشیار

۲۱ استادیار

۵ مربی

 

دوره دکتری

 

۴ دانش‌آموخته

۱۶ دانشجو

 

طرح غدیر

(عضویت فراگیر کتابخانه‌ها تا پایان بهار ۱۳۹۷)

۲۸۵ کتابخانه‌ عضو

۹۵.۲۵۹ عضو (از ۱۳۷۴)

۱۸۷.۷۳۹ امانت جلد کتاب (از ۱۳۷۴)

 

آموزش 

(از ۱۳۶۱ تا پایان بهار ۱۳۹۷)

۲۱۷ عنوان دوره‌

۱.۰۲۳ دوره‌ برگزار شده

۱۵.۷۷۸ دانش‌پذیر

 

شمار پیشینه‌های پایگاه اطلاعات علمی ایران (گنج)

(تا پایان بهار ۱۳۹۷)

۱.۰۲۲.۰۰۷  همه

۴۸۰.۶۳۸ پایان‌نامه و رساله دانش‌آموختگان درون کشور

۱۵.۶۳۲ پایان‌نامه‌ و رساله‌ دانش‌آموختگان ایرانی بیرون از کشور

۱۲۴.۱۴۰ پیشنهاده

۸۲.۰۷۴ طرح‌ پژوهشی

۲۹۴.۱۴۸ مقاله‌ نشریه‌ها و همایش‌ها

۲۵.۳۷۵ گزارش‌ دولتی


شمار جست‌‌وجوها در پایگاه اطلاعات علمی ایران (گنج)
 

۱۴.۱۶۸.۷۳۹ در بهار ۱۳۹۷ (میانگین ۱۵۲.۳۵۲ در روز)

۹۵.۲۹۲.۷۴۳ در ۱۳۹۶ (میانگین ۲۶۱.۰۷۶ در روز)

۴۵.۱۸۵.۶۶۰ در ۱۳۹۵ (میانگین ۱۳۶.۷۲۰ در روز)

۴۵.۸۱۶.۶۰۶ در ۱۳۹۴ (میانگین ۱۲۵.۵۳۴ در روز)

۱۵.۳۷۱.۹۰۰ در ۱۳۹۳ (میانگین ۴۲.۱۱۴ در روز)

۱.۳۶۷.۴۶۰ در ۱۳۹۲ (میانگین ۳.۷۴۶ در روز)

 

عملکرد سامانه ملی ثبت پایان‌نامه، رساله، و پیشنهاده

(از ۱۳۸۷ تا پایان بهار ۱۳۹۷)

۳۲۲.۸۰۳ ثبت پایان‌نامه و رساله

۱۳۳.۶۱۷ ثبت پیشنهاده

۴۰۵ موسسه همکار (اکنون) 

 

۹۴۹ مقاله در پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات

(از ۱۳۵۱)

۳۶۳ مقاله (از ۱۳۹۰ تا پایان بهار ۱۳۹۷)

۲۳۹ مقاله در فصلنامه علوم و فناوری اطلاعات (از ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۰)

۱۲۱ مقاله در علوم اطلاع‌رسانی (از ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۴)

۱۷۹ مقاله در اطلاع‌رسانی (از ۱۳۶۱ تا ۱۳۷۸)

۴۷ مقاله در نشریه فنی (از ۱۳۵۱ تا ۱۳۵۷)

 

بازدیدکنندگان سامانه‌ها

(میانگین روزانه بازدیدکنندگان جداگانه در بهار سال ۱۳۹۷)

۲۰.۰۹۱ بازدیدکننده همه سامانه‌ها

۹.۸۸۴  بازدیدکننده پایگاه اطلاعات علمی ایران (گنج)

۲.۰۲۱  بازدیدکننده سامانه پیشینه پژوهش

۲.۰۲۰  بازدیدکننده سامانه ثبت پیشنهادیه، پایان‌نامه‌، و رساله‌

۴.۳۹۸  بازدیدکننده پایگاه وب

۱.۷۶۸ بازدیدکننده پایگاه اطلاعات علمی ایران (گنج بتا)

 

 پاسخ‌گویی به کاربران سامانه‌ها

 

(از ۲۴ مرداد ۱۳۹۴)

۱۱.۸۸۲ تماس تلفنی (تا پایان بهار ۱۳۹۷)

۲۴۰ تماس تلفنی (میانگین روزانه در بهار ۱۳۹۷)

۶.۵۰۰ رایانامه و کاربرگه (تا پایان بهار ۱۳۹۷)

۱۲۵ رایانامه و کاربرگه (میانگین روزانه بهار ۱۳۹۷)

 

درآمد اختصاصی

(به میلیون ریال)

۴۸.۲۰۷  در ۱۳۹۶

۴۲.۰۶۱  در ۱۳۹۵

۶۵.۱۳۲ در ۱۳۹۴

۳۴.۷۹۸ در ۱۳۹۳

۱۴.۱۷۴ در ۱۳۹۲

۴.۵۰۱ در ۱۳۹۱

 

۴.۴۴۴ در ۱۳۹۰

۱.۶۲۰ در ۱۳۸۹

۱.۴۷۱ در ۱۳۸۸

۲.۷۵۶ در ۱۳۸۷

۸۳۰ در ۱۳۸۶

 

بودجه هزینه‌ای عمومی (تخصیص)

(به میلیون ریال)

۵۹.۲۰۱ در ۱۳۹۶

۵۶.۶۴۹ در ۱۳۹۵

۵۰.۱۵۰ در ۱۳۹۴

۳۶.۴۶۱ در ۱۳۹۳

۲۹.۸۰۱ در ۱۳۹۲

۲۳.۷۲۵ در ۱۳۹۱

 

۲۷.۲۸۳ در ۱۳۹۰

۲۶.۲۰۰ در ۱۳۸۹

۲۰.۷۶۳ در ۱۳۸۸

۱۸.۲۵۱ در ۱۳۸۷

۱۵.۷۳۷ در ۱۳۸۶

 

اعتبارات ابلاغی (کمک)

(به میلیون ریال)

۲.۲۰۰ در ۱۳۹۶

۵.۰۰۰ در ۱۳۹۵

۶.۲۹۰ در ۱۳۹۴

۱.۰۵۰ در ۱۳۹۳

 

منابع کتابخانه

 

۶.۹۴۸ عنوان کتاب‌ چاپی فارسی

۱۶.۳۵۱ عنوان کتاب‌ چاپی انگلیسی

۳۱.۵۰۵ عنوان کتاب‌ الکترونیکی

۲ اشتراک در پایگاه‌های داده جهانی

 

آمارهای دیگر

 

۱ شرکت‌ دانش‌بنیان اعضای هیئت علمی

۴۹ موسسه‌ عضو شورای تامین منابع علمی (اکنون)

۷ خدمت مشارکتی (همانندجو، سامان‌ها، نما، راه، ساعت، کیان، داشبورد طرح‌های پژوهشی)