آمار

۲۱۹ کتاب

(از ۱۳۴۸)

۱۵۸ نگارش

۴۵ ترجمه

۱۶ گردآوری

 

۳۴۴ مقاله

(از ۱۳۷۲)

۲۸۲
مقاله نشریه

۶۲ مقاله همایش

 

۳۲۶ طرح‌ پژوهشی

(از ۱۳۸۴)

۲۹۰ طرح پایان‌یافته

۲۳۱ طرح سازمانی

۵۹ طرح تقاضامحور

۳۶ طرح در دست انجام

۲۶ طرح سازمانی (با اعتبار ۸.۴۹۷ میلیون ریال)

۱۰ طرح تقاضامحور (با اعتبار ۱۴۴.۲۷۵ میلیون ریال)

 

سامانه‌ها

 

۱۱ پایگاه‌ اطلاعات

۱۳ سامانه‌ کاربردی

۵ منبع اطلاعات مرجع

۵ داشبورد مدیریتی 

 

۹۰ جایزه و افتخار

 

۷۸ جایزه و افتخار ملی

۱۲ جایزه و افتخار جهانی

 

۱۶۷ رویداد علمی

(از ۱۳۴۷)

۱۵۳ رویداد ملی

۱۴ رویداد جهانی

 

 

 پژوهشگران

 

۳ دانشیار

۲۳ استادیار

۴ مربی

 

دوره دکتری

 

۶ دانش‌آموخته

۱۴ دانشجو

 

طرح غدیر

(عضویت فراگیر کتابخانه‌ها تا پایان پاییز ۱۳۹۷)

۲۸۵ کتابخانه‌ عضو

۱۰۲.۳۰۳ عضو (از ۱۳۷۴)

۱۸۷.۸۱۹ امانت جلد کتاب (از ۱۳۷۴)

 

آموزش 

(از ۱۳۶۱ تا پایان پاییز ۱۳۹۷)

۲۱۷ عنوان دوره‌

۱.۱۰۵ دوره‌ برگزار شده

۱۶.۶۴۳ دانش‌پذیر

 

شمار پیشینه‌های پایگاه اطلاعات علمی ایران (گنج)

(تا پایان پاییز ۱۳۹۷)

۱.۰۵۳.۸۸۲  همه

۵۱۲.۵۱۳ پایان‌نامه و رساله دانش‌آموختگان درون کشور

۱۵.۶۳۲ پایان‌نامه‌ و رساله‌ دانش‌آموختگان ایرانی بیرون از کشور

۱۲۴.۱۴۰ پیشنهاده

۸۲.۰۷۴ طرح‌ پژوهشی

۲۹۴.۱۴۸ مقاله‌ نشریه‌ها و همایش‌ها

۲۵.۳۷۵ گزارش‌ دولتی


شمار جست‌‌وجوها در پایگاه اطلاعات علمی ایران (گنج)
 

۵۳.۸۶۱.۴۹۴ تا پایان پاییز ۱۳۹۷ (میانگین ۱۹۵.۱۵۰ در روز)

۹۵.۲۹۲.۷۴۳ در ۱۳۹۶ (میانگین ۲۶۱.۰۷۶ در روز)

۴۵.۱۸۵.۶۶۰ در ۱۳۹۵ (میانگین ۱۳۶.۷۲۰ در روز)

۴۵.۸۱۶.۶۰۶ در ۱۳۹۴ (میانگین ۱۲۵.۵۳۴ در روز)

۱۵.۳۷۱.۹۰۰ در ۱۳۹۳ (میانگین ۴۲.۱۱۴ در روز)

۱.۳۶۷.۴۶۰ در ۱۳۹۲ (میانگین ۳.۷۴۶ در روز)

 

عملکرد سامانه ملی ثبت پایان‌نامه، رساله، و پیشنهاده

(از ۱۳۸۷ تا پایان پاییز ۱۳۹۷)

۳۵۱.۷۱۳ ثبت پایان‌نامه و رساله دانش‌آموختگان درون کشور

۷۰ ثبت پایان‌نامه و رساله دانش‌آموختگان بیرون از کشور

۱۴۷.۹۳۵ ثبت پیشنهاده

۴۳۱ موسسه همکار (اکنون) 

 

۹۸۵ مقاله در پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات

(از ۱۳۵۱)

۳۹۹ مقاله (از ۱۳۹۰ تا پایان پاییز ۱۳۹۷)

۲۳۹ مقاله در فصلنامه علوم و فناوری اطلاعات (از ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۰)

۱۲۱ مقاله در علوم اطلاع‌رسانی (از ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۴)

۱۷۹ مقاله در اطلاع‌رسانی (از ۱۳۶۱ تا ۱۳۷۸)

۴۷ مقاله در نشریه فنی (از ۱۳۵۱ تا ۱۳۵۷)

 

بازدیدکنندگان سامانه‌ها

(میانگین روزانه بازدیدکنندگان جداگانه در پاییز سال ۱۳۹۷)

۲۷.۰۶۰ بازدیدکننده همه سامانه‌ها

۷.۵۹۴  بازدیدکننده پایگاه اطلاعات علمی ایران (گنج)

۲.۷۲۱  بازدیدکننده سامانه پیشینه پژوهش

۳.۰۴۳  بازدیدکننده سامانه ثبت پیشنهادیه، پایان‌نامه‌، و رساله‌

۷.۲۸۳  بازدیدکننده پایگاه وب

۶.۴۱۹ بازدیدکننده پایگاه اطلاعات علمی ایران (گنج بتا)

 

 پاسخ‌گویی به کاربران سامانه‌ها

 

(از ۲۴ مرداد ۱۳۹۴)

۱۶.۲۷۶ تماس تلفنی (تا پایان تابستان ۱۳۹۷)

۲۸۴ تماس تلفنی (میانگین روزانه در تابستان ۱۳۹۷)

۶.۲۲۰ رایانامه و کاربرگه (تا پایان تابستان ۱۳۹۷)

۱۰۲ رایانامه و کاربرگه (میانگین روزانه تابستان ۱۳۹۷)

بودجه هزینه‌ای عمومی (تخصیص)

(به میلیون ریال)

۵۹.۲۰۱ در ۱۳۹۶

۵۶.۶۴۹ در ۱۳۹۵

۵۰.۱۵۰ در ۱۳۹۴

۳۶.۴۶۱ در ۱۳۹۳

۲۹.۸۰۱ در ۱۳۹۲

۲۳.۷۲۵ در ۱۳۹۱

 

۲۷.۲۸۳ در ۱۳۹۰

۲۶.۲۰۰ در ۱۳۸۹

۲۰.۷۶۳ در ۱۳۸۸

۱۸.۲۵۱ در ۱۳۸۷

۱۵.۷۳۷ در

درآمد اختصاصی

(به میلیون ریال)

۴۸.۲۰۷  در ۱۳۹۶

۴۲.۰۶۱  در ۱۳۹۵

۶۵.۱۳۲ در ۱۳۹۴

۳۴.۷۹۸ در ۱۳۹۳

۱۴.۱۷۴ در ۱۳۹۲

۴.۵۰۱ در ۱۳۹۱

 

۴.۴۴۴ در ۱۳۹۰

۱.۶۲۰ در ۱۳۸۹

۱.۴۷۱ در ۱۳۸۸

۲.۷۵۶ در ۱۳۸۷

۸۳۰ در ۱۳۸۶ ۱۳۸۶

 

اعتبارات ابلاغی (کمک)

(به میلیون ریال)

۲.۲۰۰ در ۱۳۹۶

۵.۰۰۰ در ۱۳۹۵

۶.۲۹۰ در ۱۳۹۴

۱.۰۵۰ در ۱۳۹۳

 

منابع کتابخانه

 

۷.۶۰۹ عنوان کتاب‌ چاپی فارسی

۲۰.۰۸۹ عنوان کتاب‌ چاپی انگلیسی

۳۱.۵۰۵ عنوان کتاب‌ الکترونیکی

۲ اشتراک در پایگاه‌های داده جهانی

 

آمارهای دیگر

 

۱ شرکت‌ دانش‌بنیان اعضای هیئت علمی

۴۹ موسسه‌ عضو شورای تامین منابع علمی (اکنون)

۷ خدمت مشارکتی (همانندجو، سامان‌ها، نما، راه، ساعت، کیان، داشبورد طرح‌های پژوهشی)