آمار

۲۱۹ کتاب

(از ۱۳۴۸)

۱۵۸ نگارش

۴۵ ترجمه

۱۶ گردآوری

 

۳۵۵ مقاله

(از ۱۳۷۲)

۲۸۹
مقاله نشریه

۶۶ مقاله همایش

 

۳۲۶ طرح‌ پژوهشی

(از ۱۳۸۴)

۲۹۰ طرح پایان‌یافته

۲۳۱ طرح سازمانی

۵۹ طرح تقاضامحور

۳۶ طرح در دست انجام

۲۶ طرح سازمانی (با اعتبار ۸.۴۹۷ میلیون ریال)

۱۰ طرح تقاضامحور (با اعتبار ۱۴۴.۲۷۵ میلیون ریال)

 

سامانه‌ها

 

۱۱ پایگاه‌ اطلاعات

۱۳ سامانه‌ کاربردی

۵ منبع اطلاعات مرجع

۵ داشبورد مدیریتی 

 

۹۰ جایزه و افتخار

 

۷۸ جایزه و افتخار ملی

۱۲ جایزه و افتخار جهانی

 

۱۶۷ رویداد علمی

(از ۱۳۴۷)

۱۵۳ رویداد ملی

۱۴ رویداد جهانی

 

 

 پژوهشگران

 

۳ دانشیار

۲۴ استادیار

۴ مربی

 

دوره دکتری

 

۷ دانش‌آموخته

۱۲ دانشجو

 

طرح غدیر

(عضویت فراگیر کتابخانه‌ها تا پایان پاییز ۱۳۹۷)

۲۸۵ کتابخانه‌ عضو

۱۰۲.۳۰۳ عضو (از ۱۳۷۴)

۱۸۷.۸۱۹ امانت جلد کتاب (از ۱۳۷۴)

 

آموزش 

(از ۱۳۶۱ تا پایان پاییز ۱۳۹۷)

۲۱۷ عنوان دوره‌

۱.۱۰۵ دوره‌ برگزار شده

۱۶.۶۴۳ دانش‌پذیر

 

شمار پیشینه‌های پایگاه اطلاعات علمی ایران (گنج)

(تا پایان پاییز ۱۳۹۷)

۱.۰۵۳.۸۸۲  همه

۵۱۲.۵۱۳ پایان‌نامه و رساله دانش‌آموختگان درون کشور

۱۵.۶۳۲ پایان‌نامه‌ و رساله‌ دانش‌آموختگان ایرانی بیرون از کشور

۱۲۴.۱۴۰ پیشنهاده

۸۲.۰۷۴ طرح‌ پژوهشی

۲۹۴.۱۴۸ مقاله‌ نشریه‌ها و همایش‌ها

۲۵.۳۷۵ گزارش‌ دولتی


شمار جست‌‌وجوها در پایگاه اطلاعات علمی ایران (گنج)
 

۵۳.۸۶۱.۴۹۴ تا پایان پاییز ۱۳۹۷ (میانگین ۱۹۵.۱۵۰ در روز)

۹۵.۲۹۲.۷۴۳ در ۱۳۹۶ (میانگین ۲۶۱.۰۷۶ در روز)

۴۵.۱۸۵.۶۶۰ در ۱۳۹۵ (میانگین ۱۳۶.۷۲۰ در روز)

۴۵.۸۱۶.۶۰۶ در ۱۳۹۴ (میانگین ۱۲۵.۵۳۴ در روز)

۱۵.۳۷۱.۹۰۰ در ۱۳۹۳ (میانگین ۴۲.۱۱۴ در روز)

۱.۳۶۷.۴۶۰ در ۱۳۹۲ (میانگین ۳.۷۴۶ در روز)

 

عملکرد سامانه ملی ثبت پایان‌نامه، رساله، و پیشنهاده

(از ۱۳۸۷ تا پایان پاییز ۱۳۹۷)

۳۵۱.۷۱۳ ثبت پایان‌نامه و رساله دانش‌آموختگان درون کشور

۷۰ ثبت پایان‌نامه و رساله دانش‌آموختگان بیرون از کشور

۱۴۷.۹۳۵ ثبت پیشنهاده

۴۳۱ موسسه همکار (اکنون) 

 

۹۸۵ مقاله در پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات

(از ۱۳۵۱)

۳۹۹ مقاله (از ۱۳۹۰ تا پایان پاییز ۱۳۹۷)

۲۳۹ مقاله در فصلنامه علوم و فناوری اطلاعات (از ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۰)

۱۲۱ مقاله در علوم اطلاع‌رسانی (از ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۴)

۱۷۹ مقاله در اطلاع‌رسانی (از ۱۳۶۱ تا ۱۳۷۸)

۴۷ مقاله در نشریه فنی (از ۱۳۵۱ تا ۱۳۵۷)

 

بازدیدکنندگان سامانه‌ها

(میانگین روزانه بازدیدکنندگان جداگانه تا پایان پاییز ۱۳۹۷)

۶۷.۳۸۷ بازدیدکننده همه سامانه‌ها

۳۷.۹۲۷  بازدیدکننده پایگاه اطلاعات علمی ایران (گنج)

۱۶.۴۲۹  بازدیدکننده وبسایت رسمی ایرانداک

۷.۳۹۲  بازدیدکننده سامانه ثبت پیشنهادیه، پایان‌نامه‌، و رساله‌

۵.۶۳۹  بازدیدکننده سامانه پیشینه پژوهش

 

 پاسخ‌گویی به کاربران سامانه‌ها

 

(از ۲۴ مرداد ۱۳۹۴)

۱۹.۲۸۵ تماس تلفنی (تا پایان پاییز ۱۳۹۷)

۳۲۱ تماس تلفنی (میانگین روزانه در پاییز ۱۳۹۷)

۹.۱۳۴ رایانامه و کاربرگه (تا پایان پاییز ۱۳۹۷)

۱۴۶ رایانامه و کاربرگه (میانگین روزانه پاییز ۱۳۹۷)

بودجه هزینه‌ای عمومی (تخصیص)

(به میلیون ریال)

۵۹.۲۰۱ در ۱۳۹۶

۵۶.۶۴۹ در ۱۳۹۵

۵۰.۱۵۰ در ۱۳۹۴

۳۶.۴۶۱ در ۱۳۹۳

۲۹.۸۰۱ در ۱۳۹۲

۲۳.۷۲۵ در ۱۳۹۱

 

۲۷.۲۸۳ در ۱۳۹۰

۲۶.۲۰۰ در ۱۳۸۹

۲۰.۷۶۳ در ۱۳۸۸

۱۸.۲۵۱ در ۱۳۸۷

۱۵.۷۳۷ در ۱۳۸۶

درآمد اختصاصی

(به میلیون ریال)

۴۸.۲۰۷  در ۱۳۹۶

۴۲.۰۶۱  در ۱۳۹۵

۶۵.۱۳۲ در ۱۳۹۴

۳۴.۷۹۸ در ۱۳۹۳

۱۴.۱۷۴ در ۱۳۹۲

۴.۵۰۱ در ۱۳۹۱

 

۴.۴۴۴ در ۱۳۹۰

۱.۶۲۰ در ۱۳۸۹

۱.۴۷۱ در ۱۳۸۸

۲.۷۵۶ در ۱۳۸۷

۸۳۰ در ۱۳۸۶

 

اعتبارات ابلاغی (کمک)

(به میلیون ریال)

۲.۲۰۰ در ۱۳۹۶

۵.۰۰۰ در ۱۳۹۵

۶.۲۹۰ در ۱۳۹۴

۱.۰۵۰ در ۱۳۹۳

 

منابع کتابخانه

 

۷.۶۰۹ عنوان کتاب‌ چاپی فارسی

۲۰.۰۸۹ عنوان کتاب‌ چاپی انگلیسی

۳۱.۵۰۵ عنوان کتاب‌ الکترونیکی

۲ اشتراک در پایگاه‌های داده جهانی

 

آزمایشگاه‌ها

 

تعامل انسان و ماشین روبوداک (از تیر ۱۳۹۴)

متن‌کاوی و یادگیری ماشین (از تیر ۱۳۹۶)

سامانه‌های تصمیم‌یار (از شهریور ۱۳۹۶)

 

آمارهای دیگر

 

۱ شرکت‌ دانش‌بنیان اعضای هیئت علمی

۴۹ موسسه‌ عضو شورای تامین منابع علمی (اکنون)

۷ خدمت مشارکتی (همانندجو، سامان‌ها، نما، راه، ساعت، کیان، داشبورد طرح‌های پژوهشی)