آمار

۲۲۴ کتاب

(از ۱۳۴۸)

۱۶۴ نگارش

۴۵ ترجمه

۱۵ گردآوری

 

۳۴۴ طرح‌ پژوهشی

(از ۱۳۸۴)
۳۰۸ طرح پایان‌یافته

      ۲۴۴ طرح سازمانی

      ۶۴ طرح تقاضامحور

۳۶ طرح در دست انجام

      ۲۷ طرح سازمانی (با اعتبار ۱۱.۶۳۱ میلیون ریال)

      ۹ طرح تقاضامحور (با اعتبار ۱۴۰.۰۶۹ میلیون ریال)

 

سامانه‌ها

 

۱۱ پایگاه‌ اطلاعات

۱۳ سامانه‌ کاربردی

۵ منبع اطلاعات مرجع

۵ داشبورد مدیریتی 

 

۹۰ جایزه و افتخار

 

۷۸ جایزه و افتخار ملی

۱۲ جایزه و افتخار جهانی

 

۱۷۷ رویداد علمی

(از ۱۳۴۷)

۱۶۳ رویداد ملی

۱۴ رویداد جهانی

 

 پژوهشگران

 

۳ دانشیار

۲۵ استادیار

۳ مربی

 

دوره دکتری

 

۹ دانش‌آموخته

۱۰ دانشجو

 

طرح غدیر

(عضویت فراگیر کتابخانه‌ها تا پایان تابستان ۱۳۹۸)

۲۸۵ کتابخانه‌ عضو

۱۱۴.۳۶۹ عضو (از ۱۳۷۴)

۱۸۸.۰۵۹ امانت جلد کتاب (از ۱۳۷۴)

 

آموزش 

(از ۱۳۶۱ تا پایان تابستان ۱۳۹۸)

۲۲۸ عنوان دوره‌

۱.۲۳۹ دوره‌ برگزار شده

۱۹.۵۲۷ دانش‌پذیر

 

شمار پیشینه‌های پایگاه اطلاعات علمی ایران (گنج)

(تا پایان تابستان ۱۳۹۸)

۱.۱۴۳.۷۸۸ همه

۵۶۲.۴۱۳ پایان‌نامه و رساله دانش‌آموختگان درون کشور

۱۶.۰۱۵ پایان‌نامه‌ و رساله‌ دانش‌آموختگان ایرانی بیرون از کشور

۱۶۳.۷۶۳ پیشنهاده

۸۲.۰۷۴ طرح‌ پژوهشی

۲۹۴.۱۴۸ مقاله‌ نشریه‌ها و همایش‌ها

۲۵.۳۷۵ گزارش‌ دولتی

 

شمار جست‌‌وجوها در پایگاه اطلاعات علمی ایران (گنج(

 

۱۴.۹۴۴.۸۲۶ تا پایان تابستان ۱۳۹۸ (میانگین ۸۰.۳۴۸ در روز)

۶۲.۶۳۸.۷۳۶ در ۱۳۹۷ (میانگین ۱۷۱.۶۱۳ در روز)

۹۸.۲۰۹.۷۲۳ در ۱۳۹۶ (میانگین ۲۶۹.۰۶۸ در روز)

۴۵.۰۹۳.۳۸۰ در ۱۳۹۵ (میانگین ۱۲۳.۵۴۴ در روز)

۴۵.۷۱۸.۷۲۲ در ۱۳۹۴ (میانگین ۱۲۵.۲۵۷ در روز)

۱۵.۳۷۱.۳۷۹ در ۱۳۹۳ (میانگین ۴۲.۱۱۳ در روز)

۱.۳۶۷.۰۷۷ در ۱۳۹۲ (میانگین ۳.۷۴۵ در روز)

 

عملکرد سامانه ملی ثبت پایان‌نامه، رساله، و پیشنهاده

(از ۱۳۸۷ تا پایان تابستان ۱۳۹۸)

۳۹۵.۶۸۱ ثبت پایان‌نامه و رساله دانش‌آموختگان درون کشور

۶۳۹ ثبت پایان‌نامه و رساله دانش‌آموختگان بیرون از کشور

۱۷۵.۹۰۰ ثبت پیشنهاده

۴۳۱ موسسه همکار (اکنون) 

 

۱۰۳۹ مقاله در پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات

(از ۱۳۵۱)

۴۵۳ مقاله (از ۱۳۹۰ تا پایان تابستان ۱۳۹۸)

۲۳۹ مقاله در علوم و فناوری اطلاعات (از ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۰)

۱۲۱ مقاله در علوم اطلاع‌رسانی (از ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۴)

۱۷۹ مقاله در اطلاع‌رسانی (از ۱۳۶۱ تا ۱۳۷۸)

۴۷ مقاله در نشریه فنی (از ۱۳۵۱ تا ۱۳۵۷)

 

بازدیدکنندگان جداگانه سامانه‌ها

(میانگین روزانه تا پایان تابستان ۱۳۹۸)
۹.۸۴۰ بازدیدکننده همه سامانه‌ها

۳.۸۱۴ بازدیدکننده پایگاه اطلاعات علمی ایران (گنج(

۳.۷۱۷  بازدیدکننده وبسایت رسمی ایرانداک

۱.۸۲۱ بازدیدکننده سامانه ثبت پیشنهادیه، پایان‌نامه‌، و رساله‌

۴۸۸ بازدیدکننده سامانه پیشینه پژوهش

 

 بازدیدکنندگان جداگانه همه سامانه‌ها

(میانگین روزانه در سال)

۱۹.۲۰۸ بازدیدکننده در ۱۳۹۷

۱۸.۱۴۹ بازدیدکننده در ۱۳۹۶

۱۷.۰۳۷ بازدیدکننده در ۱۳۹۵

۱۷.۲۶۱ بازدیدکننده در ۱۳۹۴

 

 

 پاسخگویی به کاربران سامانه‌ها

(از ۲۴ مرداد ۱۳۹۴)

۱۴۷.۶۸۵ تماس تلفنی (تا پایان ۱۳۹۷)

۱۹۸ تماس تلفنی (میانگین روزانه در ۱۳۹۷)

۴۱.۷۵۷ رایانامه و کاربرگه (تا پایان ۱۳۹۷)

۶۵ رایانامه و کاربرگه (میانگین روزانه ۱۳۹۷)

۲۵.۴۴۸ درخواست ویرایش اطلاعات (تا پایان ۱۳۹۷)

۷۲ درخواست ویرایش اطلاعات (میانگین روزانه ۱۳۹۷)

 

زنگ ایرانداک: کارگاه آشنایی و کار با سامانه‌های ایرانداک 

 

۹ کارگاه ( ۸۱۲ شرکت‌کننده) در ۱۳۹۸

۱۶ کارگاه ( ۹۶۵ شرکت‌کننده) در ۱۳۹۷

۲ کارگاه ( ۲۷۰ شرکت‌کننده) در ۱۳۹۶

 

بودجه هزینه‌ای عمومی (دریافت )

(به میلیون ریال)

 

۸۳.۲۵۹ در ۱۳۹۷

۵۹.۲۰۱ در ۱۳۹۶

۵۶.۶۴۹ در ۱۳۹۵

۵۰.۱۵۰ در ۱۳۹۴

۳۶.۴۶۱ در ۱۳۹۳

۲۹.۸۰۱ در ۱۳۹۲

۲۳.۷۲۵ در ۱۳۹۱

۲۷.۲۸۳ در ۱۳۹۰

۲۶.۲۰۰ در ۱۳۸۹

۲۰.۷۶۳ در ۱۳۸۸

۱۸.۲۵۱ در ۱۳۸۷

۱۵.۷۳۷ در ۱۳۸۶

 

درآمد اختصاصی

(به میلیون ریال)

 

۵۸.۹۵۷ در ۱۳۹۷

۴۸.۲۰۷  در ۱۳۹۶

۴۲.۰۶۱  در ۱۳۹۵

۶۵.۱۳۲ در ۱۳۹۴

۳۴.۷۹۸ در ۱۳۹۳

۱۴.۱۷۴ در ۱۳۹۲

۴.۵۰۱ در ۱۳۹۱

۴.۴۴۴ در ۱۳۹۰

۱.۶۲۰ در ۱۳۸۹

۱.۴۷۱ در ۱۳۸۸

۲.۷۵۶ در ۱۳۸۷

۸۳۰ در ۱۳۸۶

 

اعتبارات ابلاغی (کمک)

(به میلیون ریال)

۱.۵۵۰ در ۱۳۹۷

۲.۲۰۰ در ۱۳۹۶

۵.۰۰۰ در ۱۳۹۵

۶.۲۹۰ در ۱۳۹۴

۱.۰۵۰ در ۱۳۹۳

 

 

منابع کتابخانه

 

۱۲.۷۳۵ عنوان کتاب‌ چاپی فارسی

۲۰.۳۳۹ عنوان کتاب‌ چاپی انگلیسی

۳۱.۵۰۵ عنوان کتاب‌ الکترونیکی

۳ اشتراک در پایگاه‌های داده جهانی

 

  آزمایشگاه‌ها

 

تعامل انسان و ماشین روبوداک (از تیر ۱۳۹۴)

متن‌کاوی و یادگیری ماشین (از تیر ۱۳۹۶)

سامانه‌های تصمیم‌یار (از شهریور ۱۳۹۶)

 

آمارهای دیگر

 

۱ شرکت‌ دانش‌بنیان اعضای هیئت علمی

۱ شرکت‌ فناور اعضای هیئت علمی

۴۹ موسسه‌ عضو شورای تامین منابع علمی (اکنون)

۶ خدمت مشارکتی (همانندجو، سامان‌ها، راه، زِدنی، سمات، فضای کار مشترک)