آمار

۲۱۸ کتاب

(از ۱۳۴۸)

۱۵۸ نگارش

۴۴ ترجمه

۱۶ گردآوری

 

۳۲۹ مقاله

(از ۱۳۷۲)

۲۷۶
مقاله نشریه

۵۳ مقاله همایش

 

۳۲۰ طرح‌ پژوهشی

(از ۱۳۸۴)

۲۸۷ طرح پایان‌یافته

۲۲۸ طرح سازمانی

۵۹ طرح تقاضامحور

۳۳ طرح در دست انجام

۲۳ طرح سازمانی (با اعتبار ۹.۷۱۵ میلیون ریال)

۱۰ طرح تقاضامحور (با اعتبار ۱۴۴.۲۷۵ میلیون ریال)

 

سامانه‌ها

 

۱۱ پایگاه‌ اطلاعات

۱۳ سامانه‌ کاربردی

۵ منبع اطلاعات مرجع

۵ داشبورد مدیریتی 

 

۸۹ جایزه و افتخار

 

۷۷ جایزه و افتخار ملی

۱۲ جایزه و افتخار جهانی

 

۱۵۵ رویداد علمی

(از ۱۳۴۷)

۱۴۱ رویداد ملی

۱۴ رویداد جهانی

 

 

 پژوهشگران

 

۳ دانشیار

۲۳ استادیار

۴ مربی

 

دوره دکتری

 

۵ دانش‌آموخته

۱۶ دانشجو

 

طرح غدیر

(عضویت فراگیر کتابخانه‌ها تا پایان تابستان ۱۳۹۷)

۲۸۵ کتابخانه‌ عضو

۹۸.۵۹۶ عضو (از ۱۳۷۴)

۱۸۷.۷۶۹ امانت جلد کتاب (از ۱۳۷۴)

 

آموزش 

(از ۱۳۶۱ تا پایان تابستان ۱۳۹۷)

۲۱۷ عنوان دوره‌

۱.۰۵۹ دوره‌ برگزار شده

۱۶.۱۵۵ دانش‌پذیر

 

شمار پیشینه‌های پایگاه اطلاعات علمی ایران (گنج)

(تا پایان تابستان ۱۳۹۷)

۱.۰۳۳.۶۴۳  همه

۴۹۲.۲۷۴ پایان‌نامه و رساله دانش‌آموختگان درون کشور

۱۵.۶۳۲ پایان‌نامه‌ و رساله‌ دانش‌آموختگان ایرانی بیرون از کشور

۱۲۴.۱۴۰ پیشنهاده

۸۲.۰۷۴ طرح‌ پژوهشی

۲۹۴.۱۴۸ مقاله‌ نشریه‌ها و همایش‌ها

۲۵.۳۷۵ گزارش‌ دولتی


شمار جست‌‌وجوها در پایگاه اطلاعات علمی ایران (گنج)
 

۳۱.۶۵۱.۰۷۳ تا پایان تابستان ۱۳۹۷ (میانگین ۱۷۰.۱۶۷ در روز)

۹۵.۲۹۲.۷۴۳ در ۱۳۹۶ (میانگین ۲۶۱.۰۷۶ در روز)

۴۵.۱۸۵.۶۶۰ در ۱۳۹۵ (میانگین ۱۳۶.۷۲۰ در روز)

۴۵.۸۱۶.۶۰۶ در ۱۳۹۴ (میانگین ۱۲۵.۵۳۴ در روز)

۱۵.۳۷۱.۹۰۰ در ۱۳۹۳ (میانگین ۴۲.۱۱۴ در روز)

۱.۳۶۷.۴۶۰ در ۱۳۹۲ (میانگین ۳.۷۴۶ در روز)

 

عملکرد سامانه ملی ثبت پایان‌نامه، رساله، و پیشنهاده

(از ۱۳۸۷ تا پایان تابستان ۱۳۹۷)

۳۳۲.۹۲۷ ثبت پایان‌نامه و رساله

۱۳۹.۱۹۶ ثبت پیشنهاده

۴۳۱ موسسه همکار (اکنون) 

 

۹۶۷ مقاله در پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات

(از ۱۳۵۱)

۳۸۱ مقاله (از ۱۳۹۰ تا پایان تابستان ۱۳۹۷)

۲۳۹ مقاله در فصلنامه علوم و فناوری اطلاعات (از ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۰)

۱۲۱ مقاله در علوم اطلاع‌رسانی (از ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۴)

۱۷۹ مقاله در اطلاع‌رسانی (از ۱۳۶۱ تا ۱۳۷۸)

۴۷ مقاله در نشریه فنی (از ۱۳۵۱ تا ۱۳۵۷)

 

بازدیدکنندگان سامانه‌ها

(میانگین روزانه بازدیدکنندگان جداگانه در تابستان سال ۱۳۹۷)

۲۰.۲۳۶ بازدیدکننده همه سامانه‌ها

۷.۹۵۳  بازدیدکننده پایگاه اطلاعات علمی ایران (گنج)

۸۹۷  بازدیدکننده سامانه پیشینه پژوهش

۲.۳۲۹  بازدیدکننده سامانه ثبت پیشنهادیه، پایان‌نامه‌، و رساله‌

۴.۷۴۸  بازدیدکننده پایگاه وب

۴.۳۰۹ بازدیدکننده پایگاه اطلاعات علمی ایران (گنج بتا)

 

 پاسخ‌گویی به کاربران سامانه‌ها

 

(از ۲۴ مرداد ۱۳۹۴)

۱۱.۸۸۲ تماس تلفنی (تا پایان بهار ۱۳۹۷)

۲۴۰ تماس تلفنی (میانگین روزانه در بهار ۱۳۹۷)

۶.۵۰۰ رایانامه و کاربرگه (تا پایان بهار ۱۳۹۷)

۱۲۵ رایانامه و کاربرگه (میانگین روزانه بهار ۱۳۹۷)

بودجه هزینه‌ای عمومی (تخصیص)

(به میلیون ریال)

۵۹.۲۰۱ در ۱۳۹۶

۵۶.۶۴۹ در ۱۳۹۵

۵۰.۱۵۰ در ۱۳۹۴

۳۶.۴۶۱ در ۱۳۹۳

۲۹.۸۰۱ در ۱۳۹۲

۲۳.۷۲۵ در ۱۳۹۱

 

۲۷.۲۸۳ در ۱۳۹۰

۲۶.۲۰۰ در ۱۳۸۹

۲۰.۷۶۳ در ۱۳۸۸

۱۸.۲۵۱ در ۱۳۸۷

۱۵.۷۳۷ در

درآمد اختصاصی

(به میلیون ریال)

۴۸.۲۰۷  در ۱۳۹۶

۴۲.۰۶۱  در ۱۳۹۵

۶۵.۱۳۲ در ۱۳۹۴

۳۴.۷۹۸ در ۱۳۹۳

۱۴.۱۷۴ در ۱۳۹۲

۴.۵۰۱ در ۱۳۹۱

 

۴.۴۴۴ در ۱۳۹۰

۱.۶۲۰ در ۱۳۸۹

۱.۴۷۱ در ۱۳۸۸

۲.۷۵۶ در ۱۳۸۷

۸۳۰ در ۱۳۸۶ ۱۳۸۶

 

اعتبارات ابلاغی (کمک)

(به میلیون ریال)

۲.۲۰۰ در ۱۳۹۶

۵.۰۰۰ در ۱۳۹۵

۶.۲۹۰ در ۱۳۹۴

۱.۰۵۰ در ۱۳۹۳

 

منابع کتابخانه

 

۷.۶۰۹ عنوان کتاب‌ چاپی فارسی

۲۰.۰۸۹ عنوان کتاب‌ چاپی انگلیسی

۳۱.۵۰۵ عنوان کتاب‌ الکترونیکی

۲ اشتراک در پایگاه‌های داده جهانی

 

آمارهای دیگر

 

۱ شرکت‌ دانش‌بنیان اعضای هیئت علمی

۴۹ موسسه‌ عضو شورای تامین منابع علمی (اکنون)

۷ خدمت مشارکتی (همانندجو، سامان‌ها، نما، راه، ساعت، کیان، داشبورد طرح‌های پژوهشی)