آمار

۲۲۷ کتاب

(از ۱۳۴۸)

۱۶۸ نگارش

۴۵ ترجمه

۱۴ گردآوری

 

۳۶۱ طرح‌ پژوهشی

(از ۱۳۸۴)
۳۲۸ طرح پایان‌یافته

      ۲۵۸ طرح سازمانی

      ۷۰ طرح تقاضامحور

۳۳ طرح در دست انجام

      ۲۵ طرح سازمانی (با اعتبار ۱۱.۸۶۶ میلیون ریال)

      ۸ طرح تقاضامحور (با اعتبار ۱۴۰.۷۶۴ میلیون ریال)

 

سامانه‌ها

 

۱۱ پایگاه‌ اطلاعات

۱۳ سامانه‌ کاربردی

۵ منبع اطلاعات مرجع

۵ داشبورد مدیریتی 

 

۹۳ جایزه و افتخار

 

۸۱ جایزه و افتخار ملی

۱۲ جایزه و افتخار جهانی

 

۱۹۵ رویداد علمی

(از ۱۳۴۷)

۱۸۱ رویداد ملی

۱۴ رویداد جهانی

 

 پژوهشگران

 

۳ دانشیار

۲۵ استادیار

۳ مربی

 

دوره دکتری

 

۱۰ دانش‌آموخته

۹ دانشجو

 

طرح غدیر

(عضویت فراگیر کتابخانه‌ها تا پایان بهار ۱۳۹۹)

۲۸۶ کتابخانه‌ عضو

۱۲۷.۵۶۱ عضو (از ۱۳۷۴)

۱۸۸.۱۶۹ امانت جلد کتاب (از ۱۳۷۴)

 

آموزش 

(از ۱۳۶۱ تا پایان بهار ۱۳۹۹)

۲۲۸ عنوان دوره‌

۱.۳۲۲ دوره‌ برگزار شده

۲۱.۷۷۷ دانش‌پذیر

 

شمار پیشینه‌های پایگاه اطلاعات علمی ایران (گنج)

(تا پایان بهار ۱۳۹۹)

۱.۲۵۸.۸۵۱ همه

۵۹۲.۳۸۴ پایان‌نامه و رساله دانش‌آموختگان درون کشور

۱۶.۰۱۵ پایان‌نامه‌ و رساله‌ دانش‌آموختگان ایرانی بیرون از کشور

۲۴۸.۸۵۵ پیشنهاده

۸۲.۰۷۴ طرح‌ پژوهشی

۲۹۴.۱۴۸ مقاله‌ نشریه‌ها و همایش‌ها

۲۵.۳۷۵ گزارش‌ دولتی

 

شمار جست‌‌وجوها در پایگاه اطلاعات علمی ایران (گنج(

 

۲.۹۴۱.۶۴۶ در بهار ۱۳۹۹ (میانگین ۳۱.۶۳۰ در روز)

۲۷.۴۳۵.۹۷۸ در ۱۳۹۸ (میانگین ۷۵.۱۶۷ در روز)

۶۲.۶۳۸.۷۳۶ در ۱۳۹۷ (میانگین ۱۷۱.۶۱۳ در روز)

۹۸.۲۰۹.۷۲۳ در ۱۳۹۶ (میانگین ۲۶۹.۰۶۸ در روز)

۴۵.۰۹۳.۳۸۰ در ۱۳۹۵ (میانگین ۱۲۳.۵۴۴ در روز)

۴۵.۷۱۸.۷۲۲ در ۱۳۹۴ (میانگین ۱۲۵.۲۵۷ در روز)

۱۵.۳۷۱.۳۷۹ در ۱۳۹۳ (میانگین ۴۲.۱۱۳ در روز)

۱.۳۶۷.۰۷۷ در ۱۳۹۲ (میانگین ۳.۷۴۵ در روز)

 

عملکرد سامانه ملی ثبت پایان‌نامه، رساله، و پیشنهاده

(از ۱۳۸۷ تا پایان بهار ۱۳۹۹)

۴۳۷.۵۰۸ ثبت پایان‌نامه و رساله دانش‌آموختگان درون کشور

۱۰۹۸ ثبت پایان‌نامه و رساله دانش‌آموختگان بیرون از کشور

۲۰۷.۰۳۳ ثبت پیشنهاده

۶۸۹ موسسه همکار (اکنون) 

 

۱۰۶۹ مقاله در پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات

(از ۱۳۵۱)

۴۸۳ مقاله (از ۱۳۹۰ تا پایان بهار ۱۳۹۹)

۲۳۹ مقاله در علوم و فناوری اطلاعات (از ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۰)

۱۲۱ مقاله در علوم اطلاع‌رسانی (از ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۴)

۱۷۹ مقاله در اطلاع‌رسانی (از ۱۳۶۱ تا ۱۳۷۸)

۴۷ مقاله در نشریه فنی (از ۱۳۵۱ تا ۱۳۵۷)

 

بازدیدکنندگان جداگانه سامانه‌ها

(میانگین روزانه فصل بهار ۱۳۹۹)
۱۸.۳۸۰ بازدیدکننده همه سامانه‌ها

۷.۰۶۹ بازدیدکننده پایگاه اطلاعات علمی ایران (گنج(

۶.۹۹۸  بازدیدکننده وبسایت رسمی ایرانداک

۲.۲۳۱ بازدیدکننده سامانه ثبت پیشنهادیه، پایان‌نامه‌، و رساله‌

۲.۰۸۲ بازدیدکننده سامانه پیشینه پژوهش

 

 بازدیدکنندگان جداگانه همه سامانه‌ها

(میانگین روزانه در سال)

۱۳.۹۹۳ بازدیدکننده در ۱۳۹۸

۱۹.۲۰۸ بازدیدکننده در ۱۳۹۷

۱۸.۱۴۹ بازدیدکننده در ۱۳۹۶

۱۷.۰۳۷ بازدیدکننده در ۱۳۹۵

۱۷.۲۶۱ بازدیدکننده در ۱۳۹۴

 

 

 پاسخگویی به کاربران سامانه‌ها

(از ۲۴ مرداد ۱۳۹۴)

۱۵.۲۹۰ تماس تلفنی (در بهار ۱۳۹۹)

۳۰۰ تماس تلفنی (میانگین روزانه در بهار ۱۳۹۹)

۴.۲۹۵ رایانامه و کاربرگه (در بهار ۱۳۹۹)

۸۴ رایانامه و کاربرگه (میانگین روزانه در بهار ۱۳۹۹)

۲.۹۷۵ درخواست ویرایش اطلاعات (در بهار ۱۳۹۹)

۵۸ درخواست ویرایش اطلاعات (میانگین روزانه در بهار ۱۳۹۹)

 

زنگ ایرانداک: کارگاه آشنایی و کار با سامانه‌های ایرانداک 

 

۲۰ کارگاه ( ۲۷۱۸ شرکت‌کننده) در ۱۳۹۸

۱۶ کارگاه ( ۹۶۵ شرکت‌کننده) در ۱۳۹۷

۲ کارگاه ( ۲۷۰ شرکت‌کننده) در ۱۳۹۶

 

بودجه هزینه‌ای عمومی (دریافت )

(به میلیون ریال)

 

۱۰۰.۵۵۰ در ۱۳۹۸

۸۳.۲۵۹ در ۱۳۹۷

۵۹.۲۰۱ در ۱۳۹۶

۵۶.۶۴۹ در ۱۳۹۵

۵۰.۱۵۰ در ۱۳۹۴

۳۶.۴۶۱ در ۱۳۹۳

۲۹.۸۰۱ در ۱۳۹۲

۲۳.۷۲۵ در ۱۳۹۱

۲۷.۲۸۳ در ۱۳۹۰

۲۶.۲۰۰ در ۱۳۸۹

۲۰.۷۶۳ در ۱۳۸۸

۱۸.۲۵۱ در ۱۳۸۷

۱۵.۷۳۷ در ۱۳۸۶

 

درآمد اختصاصی

(به میلیون ریال)

 

۸۷.۸۷۶ در ۱۳۹۸

۵۸.۹۵۷ در ۱۳۹۷

۴۸.۲۰۷  در ۱۳۹۶

۴۲.۰۶۱  در ۱۳۹۵

۶۵.۱۳۲ در ۱۳۹۴

۳۴.۷۹۸ در ۱۳۹۳

۱۴.۱۷۴ در ۱۳۹۲

۴.۵۰۱ در ۱۳۹۱

۴.۴۴۴ در ۱۳۹۰

۱.۶۲۰ در ۱۳۸۹

۱.۴۷۱ در ۱۳۸۸

۲.۷۵۶ در ۱۳۸۷

۸۳۰ در ۱۳۸۶

 

 

اعتبارات ابلاغی (کمک)

(به میلیون ریال)

۱.۳۵۰ در ۱۳۹۸

۱.۵۵۰ در ۱۳۹۷

۲.۲۰۰ در ۱۳۹۶

۵.۰۰۰ در ۱۳۹۵

۶.۲۹۰ در ۱۳۹۴

۱.۰۵۰ در ۱۳۹۳

 

 

منابع کتابخانه

 

۱۲.۷۳۵ عنوان کتاب‌ چاپی فارسی

۲۰.۳۳۹ عنوان کتاب‌ چاپی انگلیسی

۳۱.۵۰۵ عنوان کتاب‌ الکترونیکی

۳ اشتراک در پایگاه‌های داده جهانی

 

  آزمایشگاه‌ها

 

تعامل انسان و ماشین روبوداک (از تیر ۱۳۹۴)

متن‌کاوی و یادگیری ماشین (از تیر ۱۳۹۶)

طراحی سیاست علم و فناوری (از آذر ۱۳۹۸)

سامانه‌های تصمیم‌یار (از شهریور ۱۳۹۶ تا خرداد ۱۳۹۹)

 

آمارهای دیگر

 

۲ شرکت‌ دانش‌بنیان اعضای هیئت علمی

۱ شرکت‌ فناور اعضای هیئت علمی

۴۹ موسسه‌ عضو شورای تامین منابع علمی (اکنون)

۶ خدمت مشارکتی (همانندجو، سامان‌ها، راه، زِدنی، سمات، پرسا)