آمار

۲۱۱ کتاب

(از ۱۳۴۸)

۱۵۷ نگارش

۴۳ ترجمه

۱۱ گردآوری

 

۳۰۵ مقاله

(از ۱۳۷۲)

۲۵۵
مقاله نشریه

۵۰ مقاله همایش

 

۳۰۸ طرح‌ پژوهشی

(از ۱۳۸۴)

۲۷۶ طرح پایان‌یافته

۲۱۸ طرح سازمانی

۵۸ طرح تقاضامحور

۳۲ طرح در دست انجام

۲۳ طرح سازمانی (با اعتبار ۹.۰۷۴ میلیون ریال)

۹ طرح تقاضامحور (با اعتبار ۱۱.۵۶۲ میلیون ریال)

 

سامانه‌ها

 

۱۱ پایگاه‌ اطلاعات

۱۳ سامانه‌ کاربردی

۵ منبع اطلاعات مرجع

۵ داشبورد مدیریتی 

 

۸۱ جایزه و افتخار

 

۷۱ جایزه و افتخار ملی

۱۰ جایزه و افتخار جهانی

 

۱۲۶ رویداد علمی

(از ۱۳۴۷)

۱۱۳ رویداد ملی

۱۳ رویداد جهانی

 

 

 پژوهشگران

 

۱  استاد

۳ دانشیار

۲۰ استادیار

۶ مربی

 

دوره دکتری

 

۴ دانش‌آموخته

۱۶ دانشجو

 

طرح غدیر

(عضویت فراگیر کتابخانه‌ها تا پایان بهار ۱۳۹۷)

۲۸۵ کتابخانه‌ عضو

۹۵.۲۵۹ عضو (از ۱۳۷۴)

۱۸۷.۷۳۹ امانت جلد کتاب (از ۱۳۷۴)

 

آموزش 

(از ۱۳۶۱ تا پایان زمستان ۱۳۹۶)

۱۸۲ عنوان دوره‌

۹۹۹ دوره‌ برگزار شده

۱۵.۳۲۴ دانش‌پذیر

 

شمار پیشینه‌های پایگاه اطلاعات علمی ایران (گنج)

(در ۱۳۹۶)
 

۱۰۱.۰۲۵۷  همه

۴۶۸.۸۸۸ پایان‌نامه‌ و رساله‌ ایران

۱۵.۶۳۲  پایان‌نامه‌ و رساله‌ دانش‌آموختگان ایرانی خارج از کشور

۱۲۴.۱۴۰ پیشنهاده

۸۲.۰۷۴  طرح‌ پژوهشی

۱۹۴.۱۴۸ مقاله‌ نشریه‌ها و همایش‌ها

۲۵.۳۷۵ گزارش‌ دولتی


شمار جست‌‌وجوها در پایگاه اطلاعات علمی ایران (گنج)
 

۹۵.۲۹۲.۷۴۳ در ۱۳۹۶ (میانگین ۲۶۱.۰۷۶ در روز)

۴۵.۱۸۵.۶۶۰ در ۱۳۹۵ (میانگین ۱۳۶.۷۲۰ در روز)

۴۵.۸۱۶.۶۰۶ در ۱۳۹۴ (میانگین ۱۲۵.۵۳۴ در روز)

۱۵.۳۷۱.۹۰۰ در ۱۳۹۳ (میانگین ۴۲.۱۱۴ در روز)

۱.۳۶۷.۴۶۰ در ۱۳۹۲ (میانگین ۳.۷۴۶ در روز)

 

عملکرد سامانه ملی ثبت پایان‌نامه، رساله، و پیشنهاده

(از ۱۳۸۷ تا پایان ۱۳۹۶)

۳۰۹.۲۴۹ ثبت پایان‌نامه و رساله

۱۲۵.۴۸۷ ثبت پیشنهاده

۴۰۵ موسسه همکار (اکنون) 

 

۹۳۱ مقاله در پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات

(از ۱۳۵۱)

۳۴۵ مقاله (از ۱۳۹۰ تا پایان زمستان ۱۳۹۶)

۲۳۹ مقاله در فصلنامه علوم و فناوری اطلاعات (از ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۰)

۱۲۱ مقاله در علوم اطلاع‌رسانی (از ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۴)

۱۷۹ مقاله در اطلاع‌رسانی (از ۱۳۶۱ تا ۱۳۷۸)

۴۷ مقاله در نشریه فنی (از ۱۳۵۱ تا ۱۳۵۷)

 

بازدیدکنندگان سامانه‌ها

(میانگین روزانه بازدیدکنندگان جداگانه در ۱۳۹۶)

۱۷.۲۷۶ بازدیدکننده همه سامانه‌ها

۸.۹۴۲  بازدیدکننده پایگاه اطلاعات علمی ایران (گنج)

۲.۴۰۷  بازدیدکننده سامانه پیشینه پژوهش

۲.۱۰۸  بازدیدکننده سامانه ثبت پیشنهادیه، پایان‌نامه‌، و رساله‌

۲.۰۵۴  بازدیدکننده پایگاه وب

۵۵۱ بازدیدکننده پایگاه اطلاعات علمی ایران (گنج بتا)

 

 پاسخ‌گویی به کاربران سامانه‌ها

 

(از ۲۴ مرداد ۱۳۹۴)

۱۹.۹۷۳ تماس تلفنی (تا پایان زمستان ۱۳۹۶)

۳۴۱ تماس تلفنی (میانگین روزانه در زمستان ۱۳۹۶)

۴۴.۴۰ رایانامه و کاربرگه (تا پایان زمستان ۱۳۹۶)

۶۹ رایانامه و کاربرگه (میانگین روزانه زمستان ۱۳۹۶)

 

درآمد اختصاصی

(به میلیون ریال)

۴۸.۲۰۷  در ۱۳۹۶

۴۲.۰۶۱  در ۱۳۹۵

۶۵.۱۳۲ در ۱۳۹۴

۳۴.۷۹۸ در ۱۳۹۳

۱۴.۱۷۴ در ۱۳۹۲

۴.۵۰۱ در ۱۳۹۱

 

۴.۴۴۴ در ۱۳۹۰

۱.۶۲۰ در ۱۳۸۹

۱.۴۷۱ در ۱۳۸۸

۲.۷۵۶ در ۱۳۸۷

۸۳۰ در ۱۳۸۶

 

بودجه هزینه‌ای عمومی (تخصیص)

(به میلیون ریال)

۵۹.۲۰۱ در ۱۳۹۶

۵۶.۶۴۹ در ۱۳۹۵

۵۰.۱۵۰ در ۱۳۹۴

۳۶.۴۶۱ در ۱۳۹۳

۲۹.۸۰۱ در ۱۳۹۲

۲۳.۷۲۵ در ۱۳۹۱

 

۲۷.۲۸۳ در ۱۳۹۰

۲۶.۲۰۰ در ۱۳۸۹

۲۰.۷۶۳ در ۱۳۸۸

۱۸.۲۵۱ در ۱۳۸۷

۱۵.۷۳۷ در ۱۳۸۶

 

منابع کتابخانه

 

۶۹۴۸ عنوان کتاب‌ چاپی فارسی

۱۶۳۵۱ عنوان کتاب‌ چاپی انگلیسی

۳۱۵۰۵ عنوان کتاب‌ الکترونیکی

۲ اشتراک در پایگاه‌های داده جهانی

 

 

آمارهای دیگر

 

۱ شرکت‌ دانش‌بنیان اعضای هیئت علمی

۴۹ موسسه‌ عضو شورای تامین منابع علمی (اکنون)

۷ خدمت مشارکتی (همانندجو، سامان‌ها، نما، راه، ساعت، کیان، داشبورد طرح‌های پژوهشی)