آمار

۲۲۲ کتاب

(از ۱۳۴۸)

۱۶۳ نگارش

۴۵ ترجمه

۱۴ گردآوری

 

۳۳۳ طرح‌ پژوهشی

(از ۱۳۸۴)
۲۹۷ طرح پایان‌یافته

      ۲۳۶ طرح سازمانی

      ۶۱ طرح تقاضامحور

۳۶ طرح در دست انجام

      ۲۵ طرح سازمانی (با اعتبار ۸.۴۸۸ میلیون ریال)

      ۱۱ طرح تقاضامحور (با اعتبار ۱۴۱.۰۵۹ میلیون ریال)

 

سامانه‌ها

 

۱۱ پایگاه‌ اطلاعات

۱۳ سامانه‌ کاربردی

۵ منبع اطلاعات مرجع

۵ داشبورد مدیریتی 

 

۹۰ جایزه و افتخار

 

۷۸ جایزه و افتخار ملی

۱۲ جایزه و افتخار جهانی

 

۱۷۱ رویداد علمی

(از ۱۳۴۷)

۱۵۷ رویداد ملی

۱۴ رویداد جهانی

 

 پژوهشگران

 

۳ دانشیار

۲۴ استادیار

۴ مربی

 

دوره دکتری

 

۸ دانش‌آموخته

۱۱ دانشجو

 

طرح غدیر

(عضویت فراگیر کتابخانه‌ها تا پایان ۱۳۹۷)

۲۸۵ کتابخانه‌ عضو

۱۰۶.۲۰۶ عضو (از ۱۳۷۴)

۱۸۷.۸۸۴ امانت جلد کتاب (از ۱۳۷۴)

 

آموزش 

(از ۱۳۶۱ تا پایان ۱۳۹۷)

۲۲۹ عنوان دوره‌

۱.۱۵۰ دوره‌ برگزار شده

۱۶.۹۸۸ دانش‌پذیر

 

شمار پیشینه‌های پایگاه اطلاعات علمی ایران (گنج)

(تا پایان ۱۳۹۷)

۱.۰۷۵.۱۲۵  همه

۵۲۹.۲۱۰ پایان‌نامه و رساله دانش‌آموختگان درون کشور

۱۵.۶۳۲ پایان‌نامه‌ و رساله‌ دانش‌آموختگان ایرانی بیرون از کشور

۱۲۸.۶۸۶ پیشنهاده

۸۲.۰۷۴ طرح‌ پژوهشی

۲۹۴.۱۴۸ مقاله‌ نشریه‌ها و همایش‌ها

۲۵.۳۷۵ گزارش‌ دولتی

 

شمار جست‌‌وجوها در پایگاه اطلاعات علمی ایران (گنج(

 

 ۶۲.۶۳۸.۷۳۶ در ۱۳۹۷ (میانگین ۱۷۱.۶۱۳ در روز)

۹۸.۲۰۹.۷۲۳ در ۱۳۹۶ (میانگین ۲۶۹.۰۶۸ در روز)

۴۵.۰۹۳.۳۸۰ در ۱۳۹۵ (میانگین ۱۲۳.۵۴۴ در روز)

۴۵.۷۱۸.۷۲۲ در ۱۳۹۴ (میانگین ۱۲۵.۲۵۷ در روز)

۱۵.۳۷۱.۳۷۹ در ۱۳۹۳ (میانگین ۴۲.۱۱۳ در روز)

۱.۳۶۷.۰۷۷ در ۱۳۹۲ (میانگین ۳.۷۴۵ در روز)

 

عملکرد سامانه ملی ثبت پایان‌نامه، رساله، و پیشنهاده

(از ۱۳۸۷ تا پایان ۱۳۹۷)

۳۶۸.۴۹۹ ثبت پایان‌نامه و رساله دانش‌آموختگان درون کشور

۲۶۳ ثبت پایان‌نامه و رساله دانش‌آموختگان بیرون از کشور

۱۵۹.۹۴۰ ثبت پیشنهاده

۴۳۱ موسسه همکار (اکنون) 

 

۱۰۰۳ مقاله در پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات

(از ۱۳۵۱)

۴۱۷ مقاله (از ۱۳۹۰ تا پایان ۱۳۹۷)

۲۳۹ مقاله در علوم و فناوری اطلاعات (از ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۰)

۱۲۱ مقاله در علوم اطلاع‌رسانی (از ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۴)

۱۷۹ مقاله در اطلاع‌رسانی (از ۱۳۶۱ تا ۱۳۷۸)

۴۷ مقاله در نشریه فنی (از ۱۳۵۱ تا ۱۳۵۷)

 

بازدیدکنندگان جداگانه سامانه‌ها

(میانگین روزانه در ۱۳۹۷)
۱۹.۲۰۸ بازدیدکننده همه سامانه‌ها

۹.۸۴۰ بازدیدکننده پایگاه اطلاعات علمی ایران (گنج(

۴.۴۸۷  بازدیدکننده وبسایت رسمی ایرانداک

۲.۱۱۷ بازدیدکننده سامانه ثبت پیشنهادیه، پایان‌نامه‌، و رساله‌

۱.۵۷۳ بازدیدکننده سامانه پیشینه پژوهش

 

 بازدیدکنندگان جداگانه همه سامانه‌ها

(میانگین روزانه در سال)

۱۹.۲۰۸ بازدیدکننده در ۱۳۹۷

۱۸.۱۴۹ بازدیدکننده در ۱۳۹۶

۱۷.۰۳۷ بازدیدکننده در ۱۳۹۵

۱۷.۲۶۱ بازدیدکننده در ۱۳۹۴

 

 

 پاسخگویی به کاربران سامانه‌ها

(از ۲۴ مرداد ۱۳۹۴)

۱۴۷.۶۸۵ تماس تلفنی (تا پایان ۱۳۹۷)

۱۹۸ تماس تلفنی (میانگین روزانه در ۱۳۹۷)

۴۱.۷۵۷ رایانامه و کاربرگه (تا پایان ۱۳۹۷)

۶۵ رایانامه و کاربرگه (میانگین روزانه ۱۳۹۷)

۲۵.۴۴۸ درخواست ویرایش اطلاعات (تا پایان ۱۳۹۷)

۷۲ درخواست ویرایش اطلاعات (میانگین روزانه ۱۳۹۷)

 

زنگ ایرانداک: کارگاه آشنایی و کار با سامانه‌های ایرانداک 

 

۲ کارگاه ( ۴۰۰ شرکت‌کننده) در ۱۳۹۸

۱۶ کارگاه ( ۹۶۵ شرکت‌کننده) در ۱۳۹۷

۲ کارگاه ( ۲۷۰ شرکت‌کننده) در ۱۳۹۶

 

بودجه هزینه‌ای عمومی (دریافت )

(به میلیون ریال)

 

۸۳.۲۵۹ در ۱۳۹۷

۵۹.۲۰۱ در ۱۳۹۶

۵۶.۶۴۹ در ۱۳۹۵

۵۰.۱۵۰ در ۱۳۹۴

۳۶.۴۶۱ در ۱۳۹۳

۲۹.۸۰۱ در ۱۳۹۲

۲۳.۷۲۵ در ۱۳۹۱

۲۷.۲۸۳ در ۱۳۹۰

۲۶.۲۰۰ در ۱۳۸۹

۲۰.۷۶۳ در ۱۳۸۸

۱۸.۲۵۱ در ۱۳۸۷

۱۵.۷۳۷ در ۱۳۸۶

 

درآمد اختصاصی

(به میلیون ریال)

 

۵۸.۹۵۷ در ۱۳۹۷

۴۸.۲۰۷  در ۱۳۹۶

۴۲.۰۶۱  در ۱۳۹۵

۶۵.۱۳۲ در ۱۳۹۴

۳۴.۷۹۸ در ۱۳۹۳

۱۴.۱۷۴ در ۱۳۹۲

۴.۵۰۱ در ۱۳۹۱

۴.۴۴۴ در ۱۳۹۰

۱.۶۲۰ در ۱۳۸۹

۱.۴۷۱ در ۱۳۸۸

۲.۷۵۶ در ۱۳۸۷

۸۳۰ در ۱۳۸۶

 

اعتبارات ابلاغی (کمک)

(به میلیون ریال)

۱.۵۵۰ در ۱۳۹۷

۲.۲۰۰ در ۱۳۹۶

۵.۰۰۰ در ۱۳۹۵

۶.۲۹۰ در ۱۳۹۴

۱.۰۵۰ در ۱۳۹۳

 

 

منابع کتابخانه

 

۷.۶۰۹ عنوان کتاب‌ چاپی فارسی

۲۰.۰۸۹ عنوان کتاب‌ چاپی انگلیسی

۳۱.۵۰۵ عنوان کتاب‌ الکترونیکی

۲ اشتراک در پایگاه‌های داده جهانی

 

  آزمایشگاه‌ها

 

تعامل انسان و ماشین روبوداک (از تیر ۱۳۹۴)

متن‌کاوی و یادگیری ماشین (از تیر ۱۳۹۶)

سامانه‌های تصمیم‌یار (از شهریور ۱۳۹۶)

 

آمارهای دیگر

 

۱ شرکت‌ دانش‌بنیان اعضای هیئت علمی

۴۹ موسسه‌ عضو شورای تامین منابع علمی (اکنون)

۷ خدمت مشارکتی (همانندجو، سامان‌ها، راه، کیان، زِدنی، سمات، فضای کار مشترک)