آمار

۲۰۵ کتاب

(از ۱۳۴۸)

۱۶۴ نگارش

۴۱ ترجمه

 

۲۶۵ مقاله

(از ۱۳۷۲)

۲۲۵
مقاله نشریه

۴۰ مقاله همایش

 

۲۹۰ طرح‌ پژوهشی

(از ۱۳۸۴)

۲۷۰ طرح پایان‌یافته

۲۲۰ طرح سازمانی

۵۰ طرح تقاضامحور

۲۶ طرح در دست انجام

۲۰ طرح سازمانی

۶ طرح تقاضامحور

 

سامانه‌ها

 

۱۱ پایگاه‌ اطلاعات

۱۳ سامانه‌ کاربردی

۵ منبع اطلاعات مرجع

۴ داشبورد مدیریتی 

 

۵۳ جایزه و افتخار

 

۴۳ جایزه و افتخار ملی

۱۰ جایزه و افتخار جهانی

 

۱۲۶ رویداد علمی

(از ۱۳۴۷)

۱۱۳ رویداد ملی

۱۳ رویداد جهانی

 

 

 پژوهشگران

 

۱  استاد

۳ دانشیار

۲۰ استادیار

۶ مربی

 

دوره دکتری

 

۳ دانش‌آموخته

۱۷ دانشجو

 

طرح غدیر

(عضویت فراگیر کتابخانه‌ها تا پایان مهر ۱۳۹۶)

۲۵۸ کتابخانه‌ عضو

۸۵.۲۵۹ عضو (از ۱۳۷۴)

۱۸۷.۶۷۹ امانت جلد کتاب (از ۱۳۷۴)

 

آموزش 

(از ۱۳۶۱ تا پایان تابستان ۱۳۹۶)

۴۳۰ عنوان دوره‌

۹۱۵ دوره‌ برگزار شده

۱۴.۳۳۲ دانش‌پذیر

 

شمار پیشینه‌های پایگاه اطلاعات علمی ایران (گنج)

(تا پایان تابستان ۱۳۹۶)
 

۹۳۰.۱۰۶  همه

۴۲۷.۷۸۱ پایان‌نامه‌ و رساله‌ ایران

۱۵.۶۳۲  پایان‌نامه‌ و رساله‌ دانش‌آموختگان ایرانی خارج از کشور

۸۵.۰۹۶ پیشنهاده

۸۲.۰۷۴  طرح‌ پژوهشی

۲۹۴.۱۴۸ مقاله‌ نشریه‌ها و همایش‌ها

۲۵.۳۷۵ گزارش‌ دولتی


شمار جست‌‌وجوها در پایگاه اطلاعات علمی ایران (گنج)
 

۴۲.۳۶۰.۵۶۸ در شش ماه نخست ۱۳۹۶ (میانگین ۲۲۷.۷۴۴ در روز)

۴۵.۱۸۵.۶۶۰ در ۱۳۹۵ (میانگین ۱۳۶.۷۲۰ در روز)

۴۵.۸۱۶.۶۰۶ در ۱۳۹۴ (میانگین ۱۲۵.۵۳۴ در روز)

۱۵.۳۷۱.۹۰۰ در ۱۳۹۳ (میانگین ۴۲.۱۱۴ در روز)

۱.۳۶۷.۴۶۰ در ۱۳۹۲ (میانگین ۳.۷۴۶ در روز)

 

عملکرد سامانه ملی ثبت پایان‌نامه، رساله، و پیشنهاده

(از ۱۳۸۷ تا پایان تابستان ۱۳۹۶)

۲۷۶.۹۳۲ ثبت پایان‌نامه و رساله

۱۰۷.۱۸۱ ثبت پیشنهاده

۴۰۵ موسسه همکار (اکنون) 

 

۸۹۵ مقاله در پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات

(از ۱۳۵۱)

۳۰۹ مقاله (از ۱۳۹۰ تا پایان تابستان ۱۳۹۶)

۲۳۹ مقاله در فصلنامه علوم و فناوری اطلاعات (از ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۰)

۱۲۱ مقاله در علوم اطلاع‌رسانی (از ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۴)

۱۷۹ مقاله در اطلاع‌رسانی (از ۱۳۶۱ تا ۱۳۷۸)

۴۷ مقاله در نشریه فنی (از ۱۳۵۱ تا ۱۳۵۷)

 

بازدیدکنندگان سامانه‌ها

(میانگین روزانه بازدیدکنندگان جداگانه در تابستان ۱۳۹۶)

۱۲.۱۸۹ بازدیدکننده همه سامانه‌ها

۷.۲۴۶  بازدیدکننده پایگاه اطلاعات علمی ایران (گنج)

۱.۵۵۹  بازدیدکننده پایگاه وب

۱.۸۸۰  بازدیدکننده سامانه ثبت پیشنهادیه، پایان‌نامه‌، و رساله‌

۱.۲۹۴  بازدیدکننده سامانه پیشینه پژوهش

۲۱۰    بازدیدکننده پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات

 

 پاسخ‌گویی به کاربران سامانه‌ها

(از ۲۴ مرداد ۱۳۹۴)

۴۱.۴۲۷ تماس تلفنی (از ابتدا تا پایان تابستان ۱۳۹۶)

۱۷۷ تماس تلفنی (میانگین روزانه در تابستان ۱۳۹۶)

۱۹.۱۷۶ رایانامه و کاربرگه (از ابتدا تا پایان تابستان ۱۳۹۶)

۸۴ رایانامه و کاربرگه (میانگین روزانه تابستان ۱۳۹۶)

 

درآمد اختصاصی

(به میلیون ریال)

۴۲.۰۶۱  در ۱۳۹۵

۶۵.۱۳۲ در ۱۳۹۴

۳۴.۷۹۸ در ۱۳۹۳

۱۴.۱۷۴ در ۱۳۹۲

۴.۵۰۱ در ۱۳۹۱

۴.۴۴۴ در ۱۳۹۰

۱.۶۲۰ در ۱۳۸۹

۱.۴۷۱ در ۱۳۸۸

۲.۷۵۶ در ۱۳۸۷

۸۳۰ در ۱۳۸۶

منابع کتابخانه

 

۶۹۴۸ عنوان کتاب‌ چاپی فارسی

۱۶۳۵۱ عنوان کتاب‌ چاپی انگلیسی

۳۱۵۰۵ عنوان کتاب‌ الکترونیکی

۲ اشتراک در پایگاه‌های داده جهانی

 

۱ شرکت‌ دانش‌بنیان اعضای هیئت علمی

۴۶ موسسه‌ عضو شورای تامین منابع علمی (اکنون)

۷ خدمت مشارکتی (همانندجو، سامان‌ها، نما، راه، ساعت، کیان، داشبورد طرح‌های پژوهشی)