آمار

۲۰۵ کتاب

(از ۱۳۴۸)

۱۶۴ نگارش

۴۱ ترجمه

 

۲۹۶ مقاله

(از ۱۳۷۲)

۲۴۷
مقاله نشریه

۴۹ مقاله همایش

 

۳۰۸ طرح‌ پژوهشی

(از ۱۳۸۴)

۲۷۶ طرح پایان‌یافته

۲۱۸ طرح سازمانی

۵۸ طرح تقاضامحور

۳۲ طرح در دست انجام

۲۳ طرح سازمانی

۹ طرح تقاضامحور

 

سامانه‌ها

 

۱۱ پایگاه‌ اطلاعات

۱۳ سامانه‌ کاربردی

۵ منبع اطلاعات مرجع

۴ داشبورد مدیریتی 

 

۸۱ جایزه و افتخار

 

۷۱ جایزه و افتخار ملی

۱۰ جایزه و افتخار جهانی

 

۱۲۶ رویداد علمی

(از ۱۳۴۷)

۱۱۳ رویداد ملی

۱۳ رویداد جهانی

 

 

 پژوهشگران

 

۱  استاد

۳ دانشیار

۲۰ استادیار

۶ مربی

 

دوره دکتری

 

۴ دانش‌آموخته

۱۶ دانشجو

 

طرح غدیر

(عضویت فراگیر کتابخانه‌ها تا پایان زمستان ۱۳۹۶)

۲۵۸ کتابخانه‌ عضو

۹۲.۰۱۷ عضو (از ۱۳۷۴)

۱۸۷.۷۱۹ امانت جلد کتاب (از ۱۳۷۴)

 

آموزش 

(از ۱۳۶۱ تا پایان پاییز ۱۳۹۶)

۱۸۲ عنوان دوره‌

۹۹۹ دوره‌ برگزار شده

۱۵.۳۲۴ دانش‌پذیر

 

شمار پیشینه‌های پایگاه اطلاعات علمی ایران (گنج)

(تا پایان پاییز ۱۳۹۶)
 

۹۴۲.۸۱۵  همه

۴۴۰.۴۹۰ پایان‌نامه‌ و رساله‌ ایران

۱۵.۶۳۲  پایان‌نامه‌ و رساله‌ دانش‌آموختگان ایرانی خارج از کشور

۸۵.۰۹۶ پیشنهاده

۸۲.۰۷۴  طرح‌ پژوهشی

۱۶۳.۳۰۹ مقاله‌ نشریه‌ها و همایش‌ها

۲۵.۳۷۵ گزارش‌ دولتی


شمار جست‌‌وجوها در پایگاه اطلاعات علمی ایران (گنج)
 

۷۲.۰۰۵.۳۲۷ در نه‌ماه نخست ۱۳۹۶ (میانگین ۲۶۰.۸۸۸ در روز)

۴۵.۱۸۵.۶۶۰ در ۱۳۹۵ (میانگین ۱۳۶.۷۲۰ در روز)

۴۵.۸۱۶.۶۰۶ در ۱۳۹۴ (میانگین ۱۲۵.۵۳۴ در روز)

۱۵.۳۷۱.۹۰۰ در ۱۳۹۳ (میانگین ۴۲.۱۱۴ در روز)

۱.۳۶۷.۴۶۰ در ۱۳۹۲ (میانگین ۳.۷۴۶ در روز)

 

عملکرد سامانه ملی ثبت پایان‌نامه، رساله، و پیشنهاده

(از ۱۳۸۷ تا پایان پاییز ۱۳۹۶)

۲۹۳.۶۲۴ ثبت پایان‌نامه و رساله

۱۱۶.۰۰۵ ثبت پیشنهاده

۴۰۵ موسسه همکار (اکنون) 

 

۹۳۱ مقاله در پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات

(از ۱۳۵۱)

۳۴۵ مقاله (از ۱۳۹۰ تا پایان زمستان ۱۳۹۶)

۲۳۹ مقاله در فصلنامه علوم و فناوری اطلاعات (از ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۰)

۱۲۱ مقاله در علوم اطلاع‌رسانی (از ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۴)

۱۷۹ مقاله در اطلاع‌رسانی (از ۱۳۶۱ تا ۱۳۷۸)

۴۷ مقاله در نشریه فنی (از ۱۳۵۱ تا ۱۳۵۷)

 

بازدیدکنندگان سامانه‌ها

(میانگین روزانه بازدیدکنندگان جداگانه در پاییز ۱۳۹۶)

۱۷.۹۴۷ بازدیدکننده همه سامانه‌ها

۹.۲۳۸  بازدیدکننده پایگاه اطلاعات علمی ایران (گنج)

۲.۹۶۵  بازدیدکننده سامانه پیشینه پژوهش

۲.۴۱۸  بازدیدکننده سامانه ثبت پیشنهادیه، پایان‌نامه‌، و رساله‌

۱.۳۴۹  بازدیدکننده پایگاه وب

۴۴۲ بازدیدکننده پایگاه اطلاعات علمی ایران (گنج بتا)

 

 پاسخ‌گویی به کاربران سامانه‌ها

 

(از ۲۴ مرداد ۱۳۹۴)

۱۹.۹۷۳ تماس تلفنی (تا پایان زمستان ۱۳۹۶)

۳۴۱ تماس تلفنی (میانگین روزانه در زمستان ۱۳۹۶)

۴۴.۴۰ رایانامه و کاربرگه (تا پایان زمستان ۱۳۹۶)

۶۹ رایانامه و کاربرگه (میانگین روزانه زمستان ۱۳۹۶)

 

درآمد اختصاصی

(به میلیون ریال)

۴۸.۲۰۷  در ۱۳۹۶

۴۲.۰۶۱  در ۱۳۹۵

۶۵.۱۳۲ در ۱۳۹۴

۳۴.۷۹۸ در ۱۳۹۳

۱۴.۱۷۴ در ۱۳۹۲

۴.۵۰۱ در ۱۳۹۱

 

۴.۴۴۴ در ۱۳۹۰

۱.۶۲۰ در ۱۳۸۹

۱.۴۷۱ در ۱۳۸۸

۲.۷۵۶ در ۱۳۸۷

۸۳۰ در ۱۳۸۶

 

بودجه هزینه‌ای عمومی (تخصیص)

(به میلیون ریال)

۵۹.۲۰۱ در ۱۳۹۶

۵۶.۶۴۹ در ۱۳۹۵

۵۰.۱۵۰ در ۱۳۹۴

۳۶.۴۶۱ در ۱۳۹۳

۲۹.۸۰۱ در ۱۳۹۲

۲۳.۷۲۵ در ۱۳۹۱

 

۲۷.۲۸۳ در ۱۳۹۰

۲۶.۲۰۰ در ۱۳۸۹

۲۰.۷۶۳ در ۱۳۸۸

۱۸.۲۵۱ در ۱۳۸۷

۱۵.۷۳۷ در ۱۳۸۶

 

منابع کتابخانه

 

۶۹۴۸ عنوان کتاب‌ چاپی فارسی

۱۶۳۵۱ عنوان کتاب‌ چاپی انگلیسی

۳۱۵۰۵ عنوان کتاب‌ الکترونیکی

۲ اشتراک در پایگاه‌های داده جهانی

 

 

آمارهای دیگر

 

۱ شرکت‌ دانش‌بنیان اعضای هیئت علمی

۴۶ موسسه‌ عضو شورای تامین منابع علمی (اکنون)

۷ خدمت مشارکتی (همانندجو، سامان‌ها، نما، راه، ساعت، کیان، داشبورد طرح‌های پژوهشی)