طراحی پایگاه‌ وب دستگاه‌های دولتی: اطلاعات و ارتباطات

طراحی پایگاه‌ وب دستگاه‌های دولتی: اطلاعات و ارتباطات
۱۳۸۸
شابک: 
۹۷۸۹۶۴۷۵۱۹۶۷۰
۱۳۴ صفحه
۳۰,۰۰۰ ریال
چکیده

مهم‌ترین بستر برای توسعه دولت الکترونیکی، پایگاه‌های وب هستند که نقش رابط بین دولت و شهروندان را ایفا می‌کنند. با این وجود، ساخت پایگاه‌های وب برای این سازمان‌ها باید با هماهنگی با یکدیگر صورت گیرد تا در طول زمان با مجموعه‌ای نامتقارن و ناموزون از پایگاه‌های وب دولتی رو‌به‌رو نشویم. از سوی دیگر اگر پایگاه‌های وب سازمان‌های دولتی از الگوی نسبتا مشابهی پیروی کنند، کار با آنها تکراری و عادی می‌شود و کاربران می‌توانند با کمترین درگیری فکری از آنها استفاده کنند. در طراحی پایگاه‌های وب، مهم‌ترین و نخستین گام، طراحی محتوای آنهاست. بر‌ این ‌اساس، در این کتاب طرحی مناسب از اطلاعات و ارتباطات پایه برای پایگاه‌های وب دستگاه‌های دولتی ارائه می‌شود. به این منظور ابتدا مفاهیم دولت الکترونیکی و سپس در این چارچوب، چگونگی پیاده‌سازی پایگاه وب دستگاه‌های دولتی تبیین می‌گردند. در ادامه نیز محتوای پایگاه‌وب این گونه سازمان‌ها از جمله فهرست اطلاعات و ارتباطات پایه، ساختار راهبری، و ویژگی‌های مناسب اطلاعات ارائه می‌شوند.

استناد: 

علیدوستی، سیروس، محمدعلی باقری، و پرویز شهریاری. ۱۳۸۸. طراحی پایگاه‌ وب دستگاه‌های دولتی: اطلاعات و ارتباطات. تهران: پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران، چاپار.

افزودن دیدگاه